Sökning: "schemaläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet schemaläggning.

 1. 1. SKIFTARBETE, DYGNSVILA, OCH PATIENTSÄKERHET FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTENVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Wessman; Veronica Eimerhed Skoglund; [2023-06-27]
  Nyckelord :Dygnsvila; patientsäkerhet; schema; sjuksköterska; skiftarbete; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta i skift med oregelbundna arbetstider som resulterar i kort dygnsvila och på sikt utmattning. Den korta dygnsvilan påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, men det saknas tydliga resultat som beskriver hur sjuksköterskans patienter och patientsäkerhetsarbete påverkas av detta. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om förändrade förutsättningar i kurs- och timplan för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Borg; Linnea Blomberg; [2023]
  Nyckelord :förutsättningar; förändring; implementering; organisatoriska förändringar; pedagoger; samspel; styrdokument; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Teknikämnet har varit obligatoriskt i svensk grundskola i 30 år och det har fattats ett antal politiska beslut genom åren för att lyfta teknikämnets status. Har dessa politiska beslut gett resultat för hur undervisningen i skolan går till eller vad är lärarnas uppfattningar kring vad som faktiskt påverkar undervisningen i klassrummet? Denna studie vill undersöka hur lärare upplever att deras teknikundervisning påverkas i samband med förändringar i kursplan eller timplan samt om det spelar någon roll om teknikämnet har fått en egen post på schemat eller ej för dessa upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Optimizing the instruction scheduler of high-level synthesis tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zihao Xu; [2023]
  Nyckelord :Instruction scheduling; Scheduling algorithm; CGRA; High-level Sythnesis; SiLago; Algorithm-level Synthesis; Constraint programming; Instruktion schemaläggning; schemaläggning algoritm; CGRA; High-level Sythnesis; SiLago; Algoritm-nivå Synthesis; Constraint programmering;

  Sammanfattning : With the increasing complexity of the chip architecture design for meeting different application requirements, the corresponding instruction scheduler of high-level synthesis tool needs to solve complex scheduling problems. Dynamically Reconfigurable Resource Array (DRRA) is a novel architecture based on Coarse-Grained Reconfigurable Architecture (CGRA) on SiLago platform, the instruction scheduler of Vesyla-II, the dedicated High-Level Synthesis (HLS) tool targets for DRRA needs to schedule the specific instruction sets designed for Distributed Two-level Control System (D2LC). LÄS MER

 4. 4. Simultaneous scheduling of railway maintenance and trains : Modelling and solving train interactions close to a maintenance operation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pauline Vaillant; [2023]
  Nyckelord :Optimization; Linear programming; Heuristics; Railway scheduling; Maintenance planning; Optimering; Linjärprogrammering; Heuristik; Järnvägsplanering; Underhållsplanering;

  Sammanfattning : Rail transport plays a key role in the mobility of passengers and goods. It is expected to grow the decarbonization of society. In that context, it is important to use the railway network efficiently, and jointly planning trains and network maintenance allows for better use of resources. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på läroplansförändringen för sexualitet, samtycke och relationer : Mer än bara en namnändring?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elias Sandell; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet samtycke och relationer; naturkunskap; kollegialt arbete; ämnesövergripande arbete;

  Sammanfattning : Sexualitet, samtycke och relationer har varit en obligatorisk del av svensk undervisning länge, sedan 1955. Sedan dess har den haft många olika namn och området har fått ta större och större del av läroplanerna med tiden. LÄS MER