Sökning: "skiftarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet skiftarbete.

 1. 1. Lätt att locka, svårt att låsa in: En analys av hur personalomsättningen i akutvården kan påverka de anställdas upplevelse av samhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennifer Kafa; Persia Tajik; [2024]
  Nyckelord :Personalomsättning; samhörighet; socialt kapital; gruppering; nyanställda; långvariga anställda.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur personalomsättningen inom en specifik avdelning i akutvården påverkar personalens upplevelser av samhörighet. Målet är att bilda en nyanserad förståelse för de faktorer som påverkar samhörigheter och identifiera eventuella utmaningar som kan uppstå på grund av den höga personalomsättningen. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta i mörkret : En kvalitativ litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av nattarbete på sjukhus med avseende på egna hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Andersson; Gry Ovinder; [2024]
  Nyckelord :Health; nurse; nightshift work; Hälsa; sjuksköterskor; nattskiftsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nattarbete är väsentligt för att kunna bedriva hälso- och sjukvård dygnet runt. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. LÄS MER

 3. 3. SKIFTARBETE, DYGNSVILA, OCH PATIENTSÄKERHET FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTENVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Wessman; Veronica Eimerhed Skoglund; [2023-06-27]
  Nyckelord :Dygnsvila; patientsäkerhet; schema; sjuksköterska; skiftarbete; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta i skift med oregelbundna arbetstider som resulterar i kort dygnsvila och på sikt utmattning. Den korta dygnsvilan påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, men det saknas tydliga resultat som beskriver hur sjuksköterskans patienter och patientsäkerhetsarbete påverkas av detta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 5. 5. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER