Sökning: "gravid"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet gravid.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Katrin Schaffrin; Maria Williamsson; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; erfarenhet; gravid; missbruk; vårda; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruksproblematik under graviditeten innebär ökad risk för skadeverkningar hos fostret. Vården av kvinnor med denna problematik ställer höga krav på barnmorskorna. Syfte: Studiens syfte var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik inom svensk mödrahälsovård. LÄS MER

 2. 2. Infertila kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecka Kristensen; Josefine Sandén Arfwidsson; [2020]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; lidande; mening och sammanhang; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen drabbas cirka 34 miljoner kvinnor av infertilitet. När en kvinna inte har blivit gravid efter ett års uppehåll med preventivmedel påbörjas en infertilitetsutredning. Utifrån den avgörs vilken behandling som är möjlig för att öka chanserna att bli gravid. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av stöd och omvårdnad vid spontan abort : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elizabeth Hjernberg; Emelie Löfman; [2020]
  Nyckelord :Abortion spontaneous; Nursing care; Person-centered care; Personal treatment; Support; Bemötande; Omvårdnad; Personcentrerad omvårdnad; Spontan abort; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund En normal graviditet hos en gravid kvinna (det biologiska könet) i fertil ålder fortlöper i genomsnitt i cirka 40 veckor. När en kvinnas graviditet avstannar utan medicinsk intervention innan graviditetsvecka 22 kategoriseras det som en spontan abort. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som drabbats av missfall och deras upplevelse av vårdpersonalen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Fröberg; Therese Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Miscarriage; Experiences; Helth professionals; Nursing care; Women; Missfall; Upplevelser; Vårdpersonal; Omvårdnad; Kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ungefär var tredje gravid kvinna drabbas av missfall. Många kvinnor har själv drabbats eller känner någon som har drabbats av missfall. Eftersom missfall kan vara sammankopplat med skuld och skam är sjuksköterskans bemötande viktigt för att kvinnorna ska kunna bearbeta sorgen. LÄS MER

 5. 5. Det etiska och juridiska dilemmat : En rättssociologisk dokumentstudie om den gravida  missbrukande kvinnan och det ofödda barnet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilie Rydebjörk; Malin Edholm; [2020]
  Nyckelord :Gravid; Missbruk; Missbrukande gravida kvinnor; Rättstillämpning; Det ofödda barnet; Tvångsomhändertagande; LVM.;

  Sammanfattning : Syftet med denna rättssociologiska dokumentstudie är att analysera rättstillämpningen av LVM för missbrukande gravida kvinnor. Studiens empiriska material består av 16 förvaltningsrättsliga LVM-domar under tidsperioden 2010-2019 och utgår från ett intersektionellt perspektiv med stöd av paternalism. LÄS MER