Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. Den fungerar ofta som ett komplement till det traditionella vårdmötet. På grund av detta är det viktigt att artikeln förmedlar en rättvisande bild av det den beskriver. I den här uppsatsen presenterar jag en textanalys av hur sex sjukvårdsrådgivande webbplatser beskriver PCOS, eller polycystiskt ovariesyndrom. PCOS är en komplex hormonell rubbning som drabbar uppemot var femte person med äggstockar och som påverkar många delar av kroppen. Forskning har visat att personer med PCOS ofta upplever att de inte får tillräckligt med information om sjukdomen från vården, vilket gör att de istället vänder sig till bland annat internet för att lära sig mer om sin sjukdom. Detta innebär att personer med PCOS troligen stöter på de sjukvårdsrådgivande webbartiklarna när de söker information för att förstå sin diagnos. Genom att analysera hur webbplatserna i mitt material kategoriserar PCOS tar jag reda på hur webbplatserna framställer PCOS. Jag gör också en analys av ledfamiljer för att undersöka vilka symtom och följdsjukdomar som artiklarna nämner, och vilka av dessa som ägnas störst fokus. Analysen avslutas med en modelläsaranalys för att granska vilken bild av personer med PCOS som webbsidorna förmedlar. Resultaten visar att PCOS framför allt framställs som en sjukdom som drabbar en viss del av kroppen (livmoder och äggstockar) eller en viss grupp (kvinnor). Vissa symtom ägnas större fokus än andra, däribland svårigheter att bli gravid, oregelbunden ägglossning och hirsutism. Andra fysiska och psykiska symtom samt följdsjukdomar ägnas mycket lite fokus eller inget alls. Texterna konstruerar en modelläsare som huvudsakligen behöver information om behandling för ägglossning, infertilitet och hirsutism, och mycket lite information om var man kan få psykiskt stöd och vilka följdsjukdomar som obehandlad PCOS kan ge upphov till. Detta resultat uppvisar många likheter med vad tidigare svensk och internationell forskning har belyst om det fysiska vårdmötet: att personer med PCOS ofta upplever att sjukvården lägger huvudsakligt fokus på infertilitetsbehandling och viktminskning, medan psykiska symtom ägnas försvinnande lite uppmärksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)