Sökning: "polycystiskt ovariesyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden polycystiskt ovariesyndrom.

 1. 1. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED POLYCYSTISKT OVARIESYNDROM - svåra symtom och avvisande bemötande från vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Almqvist Kajsa; Amanda Ankarhem; [2023-03-15]
  Nyckelord :PCOS; polycystic ovary syndrome; hirsutism; experience; diagnosis; life change event; management; coping strategy; peer-support; distress; mental health; nurse; review; knowledge;

  Sammanfattning : Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder, affecting up to one of five females in reproductive age. Common symptoms are hirsutism, overweight and infertility. Today's treatment options consist of life-style changes, and various medications for symptom relief. LÄS MER

 3. 3. Att leva med infertilitet orsakat av polycystiskt ovarialsyndrom : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jennifer Enström; [2022]
  Nyckelord :Infertility; Quality of life; Polycystic ovary syndrome; Experience; Infertilitet; livskvalitet; Polycystiskt ovariesyndrom; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet innebär en oförmåga att uppnå en graviditet inom ett års tid med oskyddat samlag. En av de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet är ovulationsrubbningar där syndromet polycystiskt ovarialsyndrom är den vanligaste. LÄS MER

 4. 4. Den bortprioriterade PCOS diagnostiserade kvinnan : –en hermeneutisk studie av den subjektiva upplevelsen kring vårdbemötandet  

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Perez; Hanna Billström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en hormonrubbning som försätter den kvinnliga kroppen i obalans och kan medföljas av diverse olika åkommor som övervikt, hirsutism (kraftig behåring), menstruationsrubbningar och mycket mer därtill. Kvinnor i fertil ålder kan drabbas och enligt vårdstatistik lider 8–13 procent av syndromet. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av Anti-Müllerskt hormon (AMH) som klinisk markör vid fertilisering med in vitro-behandling hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helen Jarestam; [2021]
  Nyckelord :Polycystic ovary syndrome; infertility; Anti- müllerskt hormon; in vitro-fertilization.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en endokrin rubbning och reproduktionsstörning med ärftliga komponenter som drabbar omkring 10 procent av alla kvinnor. Syftet med denna uppsats var att få en forskningsöverblick över vilken betydelse AMH (Anti- Müllerskt hormon) har som klinisk markör vid in vitro-behandling hos kvinnor med PCOS. LÄS MER