Sökning: "hälsokommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet hälsokommunikation.

 1. 1. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. När patienter behöver läsa mellan raderna – en analys av mallar för kallelser i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Andersson; [2023-07-31]
  Nyckelord :hälsokommunikation; kallelsebrev; patientkommunikation; klarspråk; genreanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodal analys;

  Sammanfattning : I det här specialarbetet undersöks hur de kommunikativa syftena för kallelsebrev inom specialistvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg realiseras textuellt, innehållsmässigt och multimodalt i kallelsebreven och dess bilagor. Syftet är att med hjälp av textanalytiska metoder synliggöra hur det som patienterna måste begripa framgår i breven, och hur enkelt det är att som patient göra rätt i den komplexa proceduren som dessa kallelsebrev initierar: att inför ett läkarbesök också boka tid för provtagning, lämna prover och – för vissa patientgrupper – förbereda sig inför provtagningen genom att fasta eller förbereda prover hemma. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa praktiker i det digitala hälsolandskapet : En kvalitativ studie om Min Doktor och 1177

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sanna Engkvist; Amanda Leiva; [2023]
  Nyckelord :health communication; sociosemiotics; digitization; Min Doktor; 1177; hälsokommunikation; sociosemiotik; digitalisering; Min Doktor; 1177;

  Sammanfattning : Syftet med studien är dels att undersöka hur Min Doktor och 1177 kommunicerar via sina webbsidor och applikationer, dels hur användaren upplever kommunikationen. För att uppnå studiens syfte kommer en sociosemiotisk multimodal analys tillämpas för att undersöka hur semiotiska resurser skapar betydelse för användaren. LÄS MER

 4. 4. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER

 5. 5. Hälsokommunikation inom barnmorskans kompetensområden : En kvalitativ intervjustudie med fristående användare bakom konton inom kvinnohälsa på Instagram

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Reproduktiv hälsa

  Författare :Kerstin Laestander; Helena Westerlund Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hälsokommunikation; Sociala medier; Barnmorskans kompetensområden; Hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER