Sökning: "multimodal analys"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden multimodal analys.

 1. 1. Barbie, en feministisk produkt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur kön och stereotyper representeras i filmen Barbie.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mathilda Vestman; Wilma Hyltse; [2024]
  Nyckelord :Stereotyp; feminism; ironi; könsroller; Barbie;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur filmen Barbie, som är en feministisk produkt med ironiska inslag, gestaltar feminina respektive maskulina könsroller och på vilket sätt filmen upprätthåller alternativt motsätter sig stereotyper som finns för män och kvinnor. Med utgångspunkt i samhällets normer och föreställningar om kön, syftar studien till att undersöka filmens roll i upprätthållandet eller motsättningen av dessa normer. LÄS MER

 2. 2. ”What’s all the fuzz about?” : En analys av den komiska gestaltningen i Hot Fuzz

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :David Alkhed; Johan Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Manus; komedi; klippning; filmfoto; Hot Fuzz; Edgar Wright;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar visuell komedi i Edgar Wrights actionkomedi Hot Fuzz (2007) och hur de tekniska komponenterna: filmfotografi och klippning används för att gestalta detta tillsammans med manuset. För att analysera detta görs ett urval på tre scener per analysdel som utgår från en av de komponenter som uppsatsen använder sig av genom en multimodal metod. LÄS MER

 3. 3. "That's Mother Earth, bro." : En multimodal (eko)kritisk diskursanalys av dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Carlström; Fanny Rydén; [2024]
  Nyckelord :ecocriticism; climate communication; popular culture; utopia; documentary; ekokritik; klimatkommunikation; populärkultur; utopi; dokumentär;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka om den utopiska dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron, vars syfte är att inspirera till engagemang för klimatkrisen, förmedlar motsägelsefulla budskap i form av ojämlika maktförhållanden mellan människa och natur samt mellan människor. Tidigare studier på i huvudsak dystopisk miljöinriktad Hollywoodfilm, samt till viss del dokumentärer, har visat att dominanta förhållanden ofta förekommer. LÄS MER

 4. 4. Semiotiska modaliteter i engelskundervisning : en analys av lärare och läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; [2024]
  Nyckelord :Social semiotik; multimodalitet; läromedel; undervisning; kvalitativ undersökning; think-aloud-method; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The following study aims to examine how multimodal texts are used in English as a foreign language education in a Swedish school. It explores both how multimodal texts occur in learning materials as well as how teachers could use these learning materials when teaching their pupils. LÄS MER

 5. 5. Multimodal analys av energiföretags texter på webben : Karlstad Energi och Hedemora Energis, webbpublicerade texters visuella och textuella likheter och skillnader efter Rysslands invasion på Ukraina.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ruth Schliephacke; [2024]
  Nyckelord : the energy crisis; Karlstad Energy; Hedemora Energy; visually analyze; textually analyze; energy and electricity.; Energikris en ; Karlstad Energi; Hedemora Energi; visuell analys; textuell analys; energi och el.;

  Sammanfattning : Background and Purpose: The energy crisis that evolved from Russia’s attack on Ukraine had an impact on Swedish energy companies. Therefor these energy companies Karlstad Energy and Hedemora Energy published texts containing the word “energy crisis”. LÄS MER