Sökning: "ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet ekokritik.

 1. 1. Människa, natur och plats i Regnspiran : En ekokritisk studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gusten Öberg; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; ekokritik; Regnspiran; litteraturvetenskap; natur; plats;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 3. 3. Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Englöf; [2020]
  Nyckelord :Sagor; skog; natur; sagoväsen; John Bauer; ekokritik; antropocentrism biocentrism; besjälning; antropomorfism; Bland tomtar och troll;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. LÄS MER

 4. 4. Natur i gatlampans sken : En ekokritisk analys av fyra historiska storstadsnoveller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Danielsson; [2020]
  Nyckelord :storstadslitteratur; ekokritik; urbanature; Balzac; Dickens; Wharton; Akutagawa;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ närläsning av fyra storstadsnoveller publicerade av förlaget Novellix år 2019. Uppsatsen undersöker den fysiska, upplevda och psykologiska naturnärvaron i Honoré de Balzacs, Charles Dickens, Edith Whartons och Ryunosuke Akutagawas noveller. LÄS MER

 5. 5. Visst är naturen viktig? : En ekokritisk analys av svensk bilderboksutgivning inklusive översatta titlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Lignell; [2020]
  Nyckelord :ekokritik natur bilderböcker förskola visuell textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är en ekokritisk visuell textanalys av sex stycken bilderböcker utgivna i Sverige, inklusive översatta titlar, riktade till förskolebarn. Bilderböckerna behandlar alla ämnet natur och samtliga utspelar sig i skogen. LÄS MER