Sökning: "ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet ekokritik.

 1. 1. På plats i senmoderniteten : Jacques Werups gestaltning av platsen i 48 dikter från Österlen och Septemberljus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Åke Östergren; [2024]
  Nyckelord :Jacques Werup; 48 dikter från Österlen; Septemberljus; place; Scanian poetry tradition; Lawrence Buell; ecocriticism; environmental materiality; Anthony Giddens; late modernity; Håkan Sandgren; pastoral regionalism; Jacques Werup; 48 dikter från Österlen; Septemberljus; plats; skånsk poesitradition; Lawrence Buell; ekokritik; environmental materiality; Anthony Giddens; senmodernitet; Sandgren; Håkan Sandgren; pastoral regionalism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur Jacques Werup förhåller sig till platsen i diktsamlingarna 48 dikter från Österlen och Septemberljus. Undersökningen utgår från Werups tydliga förankring i den skånska poesitraditionen, där Lawrence Buells ekokritiska platsbegrepp utgör ett ledsagande perspektiv för analysen. LÄS MER

 2. 2. Troll i hjässan och hidet : Ekologiska gränsöverskridningar och antropocentrism i Stefan Spjuts Stallo (2012)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrika Ehrnholm; [2024]
  Nyckelord :Stallo; antropocentrism; Timothy Morton; troll; ekokritik;

  Sammanfattning : The depths of the forest carry ancient secrets. In the novel Stallo (2012), written by Stefan Spjut, trolls go unnoticed – hiding in plain sight through metamorphosis. They shapeshift into animals that are already known to exist and with telepathic abilities they nestle their way into the minds of the characters. LÄS MER

 3. 3. Att sätta paradiset på papper : En (eko)feministisk läsning av trädgårdar och skrivande i Bodil Malmstens roman Priset på vatten i Finistère

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Cardelli; [2024]
  Nyckelord :Bodil Malmsten; Écriture féminine; Ekofeminism; Ekokritik; Feminism; Priset på vatten i Finistère; Skrivande; Trädgård;

  Sammanfattning : Föreliggande studie av Bodil Malmstens roman Priset på vatten i Finistère (2001) syftar till att undersöka berättarjagets förhållande till trädgårdsodling och skrivande. Analysen utgår ifrån ett (eko)feministiskt perspektiv (en kombination av ekokritisk, feministisk och ekofeministisk teori) på romanens framställning av människa–natur-dikotomin och skrivandets förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. "That's Mother Earth, bro." : En multimodal (eko)kritisk diskursanalys av dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Carlström; Fanny Rydén; [2024]
  Nyckelord :ecocriticism; climate communication; popular culture; utopia; documentary; ekokritik; klimatkommunikation; populärkultur; utopi; dokumentär;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka om den utopiska dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron, vars syfte är att inspirera till engagemang för klimatkrisen, förmedlar motsägelsefulla budskap i form av ojämlika maktförhållanden mellan människa och natur samt mellan människor. Tidigare studier på i huvudsak dystopisk miljöinriktad Hollywoodfilm, samt till viss del dokumentärer, har visat att dominanta förhållanden ofta förekommer. LÄS MER

 5. 5. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER