Sökning: "tidigmordern"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tidigmordern.

  1. 1. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
    Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER