Sökning: "olaus magnus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden olaus magnus.

 1. 1. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 2. 2. Medeltidsborgen Aranäs : När ting och text samverkar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Johanna Lee Riert; [2021]
  Nyckelord :Medieval fortresses; Swedish fortifications; Earnaness castle; Medieval Archaeology; Written sources; The Middle Ages; Medeltida borgar; Svenska befästningar; Aranäsborgen; Medeltidsarkeologi; Skriftliga källor; Medeltiden;

  Sammanfattning : This study examines how the archaeological finds from the medieval fortress Aranæs in Västergötland can confirm, change, add to, or contradict written sources regarding Aranæs and medieval fortresses in general. The study will focus on comparing medieval archaeological finds from Aranæs with written sources concerning medieval fortresses and Aranæs in order to find similarities or differences in the materials. LÄS MER

 3. 3. Uppror : En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543

  Kandidat-uppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannes Sundkvist; [2013]
  Nyckelord :Rebellion; conceptual history; reformation; Tyrant murder; King Gustav Vasa 1496–1560 ; Magnus Haraldsson 1480–1550 ; Ture Jönsson 147?–1532 and Olaus Petri 1493–1552 .;

  Sammanfattning : Abstract Hannes Sundkvist: Uppror. En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen, 2013. LÄS MER