Sökning: "blå humaniora"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden blå humaniora.

 1. 1. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 2. 2. Between the Eldritch and the Deep Blue Sea : A Study of Ecosystemic Configurations and the Ocean in Stories by H. P.Lovecraft

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Sarkar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Anthropocentrism; Beach; Cthulhu; Ecocentrism; Ecosystem; Felix Guattari; Gilles Deleuze; Great Chain of Being; Hierarchy; Horror; Howard Philips Lovecraft; Ocean; Rhizome; Science Fiction; Sea;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett läromedels förutsättningar för en likvärdigläsutveckling : - en textuell analys av läromedlet Robin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Davidsson; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; nivåanpassning; likvärdig utbildning; språklig anpassning; läsutveckling; läsebok; progression; bildläsbarhet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I dagens skola har alla elever rätt till en likvärdig utbildning oavsett tidigare erfarenhet, kunskapsnivå, förutsättningar och behov. Detta innebär en anpassning av ett läromedel så att eleven ges möjlighet att nå utbildningens mål (Skolverket 2019, s. 6). LÄS MER

 4. 4. “För eleven är det skola sju till fyra” : En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers strategier runt fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellen Tågmark; Madeleine Xoljé; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagog; Fritidshem; Specialpedagogiska strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger beskriver samverkan med fritidshemmet. Vi har i vårt empiriska material sökt vilka strategier specialpedagogerna använder i samverkan med fritidshemmet. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta specialpedagoger verksamma i skolenheter med fritidshems har empirin samlats in. LÄS MER

 5. 5. Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin : Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christian Egelström; [2018]
  Nyckelord :Tecknade serier; serieböcker; ledarskap; diktatur; icke-demokratiska uttryck; förtryck; Tintin; Hergé; Michael F. Scholz;

  Sammanfattning : Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. LÄS MER