Sökning: "digitization"

Visar resultat 1 - 5 av 1022 uppsatser innehållade ordet digitization.

 1. 1. Från manuellt till maskinellt En utvärdering av ett automatiserat lagersystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hong; Erik Gabrielsson; Tobias Almerskär; [2023-09-01]
  Nyckelord :Automation; warehouse management; logistics; productivity; implementation; investment calculation;

  Sammanfattning : When it comes to logistics and warehouse management, high productivity and cost-cutting are frequent goals in the industry. New approaches to improving warehouse management and its numerous operations are emerging because of the world's fast-expanding digitization. LÄS MER

 2. 2. THE IMPACT OF PLATFORM- BASED DATAFICATION ON PEDAGOGY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Chukwuemeka Anazia; [2023-03-20]
  Nyckelord :datafication; ; platformization; ; pedagogy; ; standardized tests; ; accountability; ; school governance;

  Sammanfattning : urpose: This qualitative meta-synthesis examined how the impact of digital datafication on pedagogical practices in European schools is addressed in existing research. It explored the interplay between school governance, datafication and digitization of teacher and student practices. LÄS MER

 3. 3. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER

 5. 5. Scenariohantering med parametrisk design i planeringsprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Beatrice Ekström; David Andersson; [2023]
  Nyckelord :Naturgeografi och ekosystemvetenskap; parametrisk design; scenariohantering; stadsmodell; planeringsprocessen; solinstrålningsanalys; 3CIM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In line with an increasing population and the ongoing digitization process, there is a need for an effective planning process. In Sweden, there are both national and international goals that concern this. Zoning plans are an important tool for regulating the planning process. LÄS MER