Sökning: "digitization"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet digitization.

 1. 1. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER

 2. 2. Automated Digitization and Summarization of Analog Archives : Comparing summaries made by GPT-3 and a human

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Maja Linderholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aimed to create a tool that could assist climate researchers in their fieldwork. Through dialog with researchers at Stockholms University a need and interest for automated digitization and summarization of their handwritten notes could be identified. LÄS MER

 3. 3. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
  Nyckelord :Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

  Sammanfattning : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i förskolan : En kvalitativ studie kring förskolans arbete utifrån de nya digitaliseringskraven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelyn Thörnblad; Anna Hassmund; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital kompetens; Digitaliseringsstrategi; Digitala verktyg; Förskola; TPACK;

  Sammanfattning : En av de största nyheterna i läroplanen för förskola (Lpfö18), som började gälla i juli 2019, var fokuset på digital kompetens och digitala verktyg. Alla barn ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens med start i förskolan. Därtill ska digitala verktyg ingå i undervisning i andra ämnen än just inom teknik. LÄS MER

 5. 5. “Ta hem den, prova och lek” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitaliseringen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Pommer; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :lärplatta; förhållningssätt; digitalisering; ramar; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den ökade digitaliseringen i förskolan samt hur lärplattan används i förskolans verksamhet. Vårt syfte grundas i den pågående digitala utvecklingen i samhället och de krav på digitalisering som den reviderade läroplanen har medfört. LÄS MER