Sökning: "Louise Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Louise Andersson.

 1. 1. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 2. 2. Hur beter du dig egentligen? : En studie om kopplingen mellan hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sonny Andersson; Louise Wiljander; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; Consumer behavior; Omnichannel; Offline shopping; Online shopping; Store visit; Digital marknadsföring; Konsumentbeteende; Omnikanal; Offlinehandel; Hemsidebeteende; Köpsituation;

  Sammanfattning : Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den  fysiska butiken. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunders beteende och effekten av deras marknadsföringsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden : En kvantitativ studie på 704 börsnoterade företag i USA samt 598 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Celine Andersson; Louise Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; board tenure; cultural features; CSP; CSR; Hofstede; ESG; Kvinnliga styrelseledamöter; ämbetstid i styrelsen; kulturella skillnader; CSP; CSR; Hofstede; ESG;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden   Nivå: ​Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Celine Andersson och Louise Eriksson.   Handledare: ​Jan Svanberg. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellika Svenungsson; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :organisationsförändringar; förändringsprocesser; nätverksteorier och ekologisk produktion;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar sker ständigt, oavsett bransch, och påverkas mycket av den skiftande omvärld som finns. För att överleva på dagens marknad krävs det därför att en organisation kan anpassa sig och utvecklas parallellt med samhället. LÄS MER

 5. 5. Första mötet med det svenska samhället : En studie om förskollärares resonemang kring integrering av nyanlända barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Andersson Borhult; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :integrera; nyanlända barn; flerspråkighet; förskola;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Forskning beskriver att förskolan kan vara en första kontakt med det svenska samhället för en nyanländ familj. Förskolan har därför en viktig roll när det kommer till mottagandet och integreringen av nyanlända barn och vårdnadshavare. Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER