Sökning: "Agnes Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Agnes Andersson.

 1. 1. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 2. 2. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 3. 3. Det Hälsofrämjande Ledarskapet : Att leda med hälsa som drivkraft - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Agnes Andersson; Amanda Sletten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Battery energy storage systems in Sweden : A national market analysis and a case study of Behrn sport arena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Agnes Andersson; [2018]
  Nyckelord :BESS; battery; battery energy storage systems; market analysis;

  Sammanfattning : The renewable energy sources increase the volatility on theelectricity market. To manage the quick variations battery energystorage systems (BESS), together with other storing solutions, willbe required in the future. Depending on which level in the grid thebattery is placed, it can serve different purposes. LÄS MER

 5. 5. ”Det gjorde ont i hjärtat ibland” : - En kvalitativ undersökning om socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Bergquist; Agnes Andersson; [2018]
  Nyckelord :Ethical dilemma; social worker; unaccompanied children and young people; coping; ethical difficulties; Etiska dilemman; socialsekreterare; ensamkommande barn och unga; coping; etiska svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva och förstå socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman som de upplevde i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 samt hur socialsekreterare hanterade dessa. Studien har haft en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER