Sökning: "Agnes Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Agnes Andersson.

 1. 1. UX design in a technology driven product development process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jennie Söderbäck; Agnes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Axis Communications AB; User Experience UX ; Human-Centered Design; Usability; Universal Design; Technology Driven Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores how implementing UX design on a product with predetermined technology affects the design process and the methods applied. A UI for the display version of an Axis Door Station is designed from a human-centered design perspective. LÄS MER

 2. 2. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 3. 3. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 4. 4. Det Hälsofrämjande Ledarskapet : Att leda med hälsa som drivkraft - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Agnes Andersson; Amanda Sletten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Battery energy storage systems in Sweden : A national market analysis and a case study of Behrn sport arena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Agnes Andersson; [2018]
  Nyckelord :BESS; battery; battery energy storage systems; market analysis;

  Sammanfattning : The renewable energy sources increase the volatility on theelectricity market. To manage the quick variations battery energystorage systems (BESS), together with other storing solutions, willbe required in the future. Depending on which level in the grid thebattery is placed, it can serve different purposes. LÄS MER