Sökning: "Främlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Främlingen.

 1. 1. Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Eeg-Olofsson; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemanningsanställd; traditionellt anställd; motiv; skillnader; för-och nackdelar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen intresserar sig för bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och sina arbetsvillkor. Frågor som behandlas i uppsatsen är uttryckta motiv till att arbeta som bemanningsanställd sjuksköterska, upplevda skillnader mellan att ha en traditionell anställning och att vara bemanningssjuksköterska samt bemanningsarbetets för- och nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Fallet Meursault och Främlingen -En jämförande analys av Kamel Daouds Fallet Meursault ochAlbert Camus Främlingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kamel Daoud; Albert Camus; Fallet Meursault; Främlingen; writing back;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet Meursault förhåller sig till Främlingen. LÄS MER

 3. 3. Media och bilden av invandrare - En kvalitativ innehållsanalys om invandrare och vilka negativa attribut de tillskrivs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nadja Rantonen; [2019]
  Nyckelord :invandrare; media; kategorisering; stereotyper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på 20 artiklar från tre av Sveriges största nyhetskällor utifrån en kvalitativ innehållsanalys som metodologisk ansats. Syftet med denna studien har varit att undersöka vilka negativa attribut som tillskrivs invandrare i svensk massmedia och huruvida medias framställning av invandrare kan förklaras ur ett sociologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "HADE DU HETAT MIKAEL HADE JAG JU INTE SUTTIT HÄR..." en kvalitativ studie om tillit hos personer som praktiserar kvinno- och transseparatism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bokinge; [2018-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den statsvetenskapliga forskningen om social tillit visar att tilliten inom olika intressegrupper skiljer sig åt. Medlemmar inom grupper med identitetsbaserat medlemskap har i större utsträckning en hög partikulär eller identitetsbaserad tillit än grupper som inte fokuserar på identitet. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER