Sökning: "modebranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet modebranschen.

 1. 1. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 4. 4. Är en generös returpolicy e-handlarnas undergång? - En analys av affärsmodeller kopplat till den strategiska hantering av returer inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Axelsson; Marcus Lorentzon; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hög andel returer inom e-handel innebär en stor kostnad för företagen. Studien är en deduktiv kvalitativ studie av aktörer inom modehandel på internet. Den syftar till att undersöka aktörer med olika affärsmodeller och hur de hanterar returer, samt vad det innebär för konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Prenumeration av kläder som ett nytt tillvägagångssätt att konsumera kläder. En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors klädkonsumtion och resonemang gällande prenumerationstjänster av kläder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Emma Cronvall; Maja Glücksman; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Människor möts ständigt av marknadsföring som uppmanar till konsumtion, vilket leder till negativ miljöpåverkan. Eftersom modebranschen är en industri som bidrar till föroreningar krävs nya innovationer som erbjuder hållbara sätt att konsumera kläder. LÄS MER