Sökning: "modebranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet modebranschen.

 1. 1. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anseende eller Legitimitet : En analys av hållbarhetskommunikationen från två modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leia Kågeson; Emma Winterhagen; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Reputation; Greenwashing; Sustainability Communication; Fashion Industry; Legitimitet; Anseende; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Modebranschen;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly discussed subject in today’s society. One industry that is facing big challenges when it comes to its environmental effect is the fashion industry. The pressure to live up to the society’s norms regarding sustainability can lead to greenwashing. LÄS MER

 3. 3. Ska jag, eller ska jag inte klaga? : En kvantitativ studie om konsumentens intention till att klaga inom modebranschen online.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fatina Ode; Emelie Lundmark; Emelie Wallin; [2022]
  Nyckelord :Complaint intention; subjective norm; attitude; eWoM; Klagomålsintention; subjektiv norm; attityd; eWoM;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken påverkan har attityd, subjektiv norm och eWoM på konsumentens klagomålsintention? Syfte: Syftet med denna studie är att studera klagomålsintention ur ett konsumentperspektiv. Studien ämnar undersöka vilken påverkan attityd, subjektiv norm och eWoM har på konsumenten klagomålsintention. LÄS MER

 4. 4. Rosa och Tajt VS Blått och Stiligt : En visuell analys av klädföretaget HOPE´s könsneutrala klädkollektion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Filippa Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Könsneutralitet; mode; performativitetsteori; reklam; visuell bildanalys; socialsemiotik; normer och stereotyper;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att att undersöka hur modegenren kan framställa könsneutral reklam.Detta görs genom en visuell bildanalys av tre könsneutrala reklambilder från det svenskamodeföretaget HOPE. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 och företagens hantering av den osäkra konsumenten : En kvalitativ studie om hur Covid-19 påverkat sambandet mellan influencer marketing, konsumtionsbeteende och osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vera Vinberg; Isabelle Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; sociala medier; Covid-19; konsumtionsbeteende; osäkerhet; word-of-mouth; electronic word-of-mouth;

  Sammanfattning : Den exogena chocken Covid-19 har påverkat konsumtionsbeteendet vilket givit upphov till en ökad e-handel. Det har resulterat i konsekvenser vad gäller företags användning av influencer marketing och konsumenters osäkerhet vid online handel. LÄS MER