Sökning: "Jenny Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jenny Hansen.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Förskolan Skatan : en förstudie med syfte att utveckla utemiljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; [2020]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; friyta; samutnyttjande;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en studie av utemiljön på förskolan Skatan i Bagarmossen, söder om Stockholm. En förståelse för hur utemiljön används och vilka behov verksamheten har är ett centralt fokus i studien. LÄS MER

 3. 3. "30 km tvång" : En analys av Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” ur ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :sami art; sami culture; culture policy; idea analysis; image interpretation; Anders Sunna; samisk konst; samisk kultur; kulturpolitik; idéanalys; bildanalys; Anders Sunna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and interpret Anders Sunna's painting "30 km constraint" from a sami and cultural political perspective. In the study, the financial culture support for Sami culture is described and compared via Sweden’s cultural policy, the regions in north Sweden, as well as the Sami Parliament. LÄS MER

 4. 4. Ett hermetiskt förseglat universum? : Om självrepresentationen av autism i paret Newports gemensamma biografi Mozart and the Whale: An Asperger's love story

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Hansén Samuel; [2019]
  Nyckelord :Autistic biography; Disability studies; Aesthetic nervousness; The sentimental savant; Self-representation;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how autism and self-representation is portrayed in the couple Jerry and Mary Newport’s memoir, Mozart and the Whale: An Asperger’s love story (2007). The analysis of the memoir raises two key terms of importance for the purpose of the essay, the concepts of aesthetic nervousness coined by Ato Quayson and the figure of the sentimental savant which has been formulated by Stuart Murray. LÄS MER

 5. 5. "Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd" : En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Josefine Linder; Jenny Hansen; [2018]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Livsvärldsfenomenologi; Förskolans miljö; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. LÄS MER