Sökning: "strategisk partner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden strategisk partner.

 1. 1. Studie av manuellt Track and Trace-system - En fallstudie av ett mindre 3pl företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Rundqvist; Victoria Ulrikz; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rollen som tredjepartslogistiker (3pl) har utvecklats till att bli en långtgående strategiskpartner för att maximera värdeskapandet i de allt mer komplexa försörjningskedjorna. Enviktig aspekt vid förflyttning av gods är spårbarheten. LÄS MER

 2. 2. HR-yrkets transformering i den digitala eran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sara Enö; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Transformation; Human Resources; PA-program; Utbildningsdokument; Professionalisering; Jurisdiktion.; Social Sciences; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. "Vi kan göra underverk tillsammans!" : En intervjustudie om HR-chefers upplevelse av sin roll och sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Irma Lina Gunnarsson; Maria Mencevski; [2017]
  Nyckelord :HR; soft HRM; hard HRM; HR manager; HR value proposition; social capital; cultural capital; theory of collective actions; HR transformation; HR; mjuk HRM; hård HRM; HR-chef; värdeskapande HR; socialt kapital; kulturellt kapital; kollektivt handlande; tematisk intervju; HR-transformation;

  Sammanfattning : Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga HR-chefers upplevelser i mansdominerade ledningsgrupper : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Helgesson Eilind; Rebecka Lindenheim; Hanna Skogefors; [2017]
  Nyckelord :genus; kvinnor; HR; ledningsgrupper; strategisk partner; ledarskap; ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Kvinnor är idag underrepresenterade i Sveriges ledningsgrupper och det ansvarsområdet som visat sig mest vanligt för kvinnor är professionen HR-chef. HR har under de senaste åren genomgått en förändring mot ett mer strategiskt arbete och börjat representera sitt område i ledningsgrupper. LÄS MER

 5. 5. Från "mystant" till strategisk partner : En kvalitativ studie om hur en HR-transformation upplevs och påverkar yrkesidentiteten hos medarbetare inom personalyrket.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Saga Bergman Johansson; Maja Haraldsson; [2017]
  Nyckelord :HRM; HR; organisation;

  Sammanfattning : Before conducting this study, we observed how a lot of Swedish companies replaced Swedish job titles with English titles. As HRM-students, we noticed that a lot of companies in Sweden replaced their old personnel departments with new HR-departments. This became the starting-point of our study. LÄS MER