Sökning: "ML"

Visar resultat 1 - 5 av 1052 uppsatser innehållade ordet ML.

 1. 1. ASSESSING PUBLIC OPINION ON ALGORITHMIC FAIRNESS Reviewing practical challenges and the role of contextual factors

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Veronica Kecki; [2023-02-01]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; ML; machine learning; algorithms; algorithmic decision-making; fairness; socio-technical design; AI ethics;

  Sammanfattning : AI ethicists often claim that where algorithmic decision-making is impacting human lives, it is crucial to strive for transparency and explainability. As one form of achieving these, some authors have argued for socio-technical design of AI systems that involves the user in the design process. LÄS MER

 2. 2. Elitjuniorer i bandy : En tvärsnittsstudie för att undersöka de fysiska karaktärsdragen hos unga bandyspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Finn Persson; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkbandy;

  Sammanfattning : Introduktion Bandy är en liten idrott som det har gjorts begränsat med forskning inom. Denforskning som har gjorts är närmast uteslutande på vuxna manliga elitspelare medan de fysiska karaktärsdragen hos unga bandyspelare är ett område som är outforskat. LÄS MER

 3. 3. Johannesört – effektiv behandling vid infektioner? : Medicinalväxten Hypericum perforatum L. och dess antibakteriella aktivitet mot multiresistenta Staphylococcus aureus 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amelie Carlsson; [2023]
  Nyckelord :antibakteriell aktivitet; buljongspädningsmetoden; antibiotikaresistens; Hypericum perforatum L.; Staphylococcus aureus; in vitro;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is a rapidly increasing and serious global problem, with infectious diseases currently being the second leading cause of death worldwide. The World Health Organization (WHO) has estimated that 700,000 people worldwide die each year as a result of antibiotic resistance, and this number is projected to rise to 10 million per year by 2050 if no action is taken. LÄS MER

 4. 4. Over-the-Air Federated Learning with Compressed Sensing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Adrian Edin; [2023]
  Nyckelord :machine learning; ML; Federated Learning; FL; Over-the-air; Over-the-air computation; OtA; OtA computation; AirComp; Compressed sensing; CS; Iterative Hard thresholding; IHT;

  Sammanfattning : The rapid progress with machine learning (ML) technology has solved previously unsolved problems, but training these ML models requires ever larger datasets and increasing amounts of computational resources. One potential solution is to enable parallelization of the computations and allow local processing of training data in distributed nodes, such as Federated Learning (FL). LÄS MER

 5. 5. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Pernilla Hägg; [2023]
  Nyckelord :artros; biomarkör; FGF-23; katt; osteoartrit;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en kronisk obotlig ledsjukdom som är vanlig hos katt. Trots att osteoartrit är associerad med smärta kan sjukdomen hos katt vara svår att diagnosticera. LÄS MER