Sökning: "Multipel Linjär Regression"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Multipel Linjär Regression.

 1. 1. Vädertrender för skogsbränder, en analys av insatsdata och observerade väderdata

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tobias Röstén; Viktor Brandt; [2021]
  Nyckelord :Brandriskindex; Brandväder; Korrelationsanalys; Multipel linjär regressionsanalys; Skogsbrand; Skogsbränder.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work aimed to investigate the possible correlations between observed weather data and wildland fires. Initially, a literature study was conducted to find which weather variables that affect the occurrence and size of these fires. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 3. 3. Bidrar hållbarhet till lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Brask; Axel Camitz; [2020-05-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines whether a relationship between sustainability and profitabilityexists, limited to Swedish listed companies listed on Large Cap.The method used is simple and multiple statistical regression analysis, wherelinear correlation between the sustainability measure ESG score and variousfinancial performance measures is examined among the selection of companies. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan ägandekoncentration och utdelningsandel i svenska noterade företag : En kvantitativ studie om ägarstrukturens relation till utdelningspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Andersson; Marcus Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Utdelningspolitik; utdelningsandel; ägandekoncentration; multipel linjär regression; blockholder och röster.;

  Sammanfattning : Ett negativt samband mellan ägandekoncentration och utdelningsandel upptäcks. Hur företagens ägarstrukturer är koncentrerade visar sig kunna ha en inverkan på utdelningsandelen för de företag på Stockholmsbörsens som lämnade utdelning år 2018. LÄS MER

 5. 5. Långsiktigt sparande hos Generation Y : Hur beteendefinansiella faktorer, finansiellbildning samt demografiska faktorer samvarierarmed svenska Generation Y:s långsiktiga sparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Busk; Lina Wing; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Generation Y; long-term savings; retirement savings; rationality; Life-cycle hypothesis; Beteendefinans; Generation Y; långsiktigt sparande; pensionssparande; rationalitet; Livscykelhypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y riskerar få en lägre pension i framtiden än de som går i pensionidag. För att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard krävs därför att de själva tar stortansvar för sitt pensionssparande. LÄS MER