Sökning: "Min Doktor"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Min Doktor.

 1. 1. Prediction of Caregiver’s Next Action in Digital Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Elin Andersson; Paulina Sager; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Digital healthcare has proven to be increasingly important as the pressure on primary healthcare is enhanced, with a growing elderly population that lives longer. The importance of an effective digital healthcare with high quality is consequently increasing. LÄS MER

 2. 2. Kan digitala vårdcentraler bidra till en mer disponibel primärvårdsmarknad? : -En empirisk studie över 12 av Sveriges regioner med tillhörande kommuner perioden 2014–2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur etableringen av digitala vårdcentraler påverkar efterfrågan på fysisk primärvård i Sverige, samt vilka faktorer som bidrar till att individer uppsöker digital vård. Detta med syfte att kunna utveckla och anpassa den digitala vården till att fungera som ett hjälpmedel för den fysiska vården. LÄS MER

 3. 3. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; E-health; UX; Trust; doctor-patient relationship; cross-channel user experience; digitalization;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Groddjursinventering i NV Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mia Kiander; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Många groddjur har minskande populationstrender både lokalt och globalt. Inventeringar av groddjur är en viktig del av arbetet för att få mer information om deras utbredning för att kunna skydda groddjuren och deras miljöer. LÄS MER

 5. 5. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; Trust; E-health; UX;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER