Sökning: "Emma Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden Emma Andersson.

 1. 1. ”Det var inte den specialiseringen som det är idag… man var generalist” En studie om de sociala arbetets förändringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Andersson; Viktoria Petrovska; [2019]
  Nyckelord :social work; social work changes; social work development; professional practice; social workers professional identity;

  Sammanfattning : The social work has change from a voluntary dedication to an established profession. Social work is a profession in constant change and development. This study is about how social work has changed over time and how these changes have affected social workers professional practice. Our study highlights the changes in Sweden in the last 30 years. LÄS MER

 2. 2. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 3. 3. The diffusion of Gender Policy in Accounting firms : the role of company structure and size

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rami Alfaysal; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diversity; gender equality; Glass ceiling; Audit; Accounting; career; Big Four;

  Sammanfattning : Women have a few managerial positions compared to men in audit and accounting firms. It said that large companies have intentions to increase the number of women accountants in managerial positions. LÄS MER

 4. 4. Hädanefter får ni kalla mig Asteroiden Lindgren : En undersökning om historiebruket kring Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Historiebruk; Lindgren; Astrid; Vmmerby; Småland; Stockholm;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren är en av vår tids största författare och har böcker som läses runt om i hela världen. Genom undersökning av olika artefakter som tillkommit de senaste 12 åren kan en inblick, i hur stor hon faktiskt är denna Astrid, ges. LÄS MER

 5. 5. "Man slår knut på sig själv" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Rebecka Hellgren; Emma Isfeldt; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; beslutsfattande; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. LÄS MER