Sökning: "Emma Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden Emma Andersson.

 1. 1. FAKTORER AV BETYDELSE FÖR DELTAGANDE I AKTIVITETER HOS PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Andersson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Occupational therapy; activities of daily living; dementia;

  Sammanfattning : Bakgrund Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv anses alla människor ha ett behov av att delta i aktiviteter som en del i att uppleva hälsa och välmående. Det är ett basalt behov att vara aktiv, att känna sig kompetent i aktivitet och att själv kunna välja sina aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Från sjuksköterskestudent till novissjuksköterska - En strukturerad litteraturöversikt över effekterna av "high fidelity" simulering för sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Andersson; Luca Banga; [2019-08-01]
  Nyckelord :Simulation; Nursing student; High Fidelity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskestudenter upplever brist på kunskap gällande kognitiva och praktiska färdigheter, vilket kan leda till att de känner sig osäkra och har sämre självförtroende. Dessa känslor kan i sin tur leda till att studenterna känner sig oförberedda inför sitt framtida kliniska arbete, en osäkerhet som även kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Uthyrning av kläder- framtidens garderob?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elina Andersson; Emma Ericsson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 5. 5. ”Det var inte den specialiseringen som det är idag… man var generalist” En studie om de sociala arbetets förändringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Andersson; Viktoria Petrovska; [2019]
  Nyckelord :social work; social work changes; social work development; professional practice; social workers professional identity;

  Sammanfattning : The social work has change from a voluntary dedication to an established profession. Social work is a profession in constant change and development. This study is about how social work has changed over time and how these changes have affected social workers professional practice. Our study highlights the changes in Sweden in the last 30 years. LÄS MER