Sökning: "Mediemoral"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Mediemoral.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Sharing is caring - En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fannie Larsson; Sara Renman; [2020-01-31]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; digital natives; mammor; moral; mediemoral; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar att undersöka unga mammors syn på fenomenet sharenting. Vilka moraliska dilemman finns det och hur resonerar de kring dess bilddelning på sociala medier?Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar sharenting, moral, mediemoral, medieanvändning och självrepresentation.Metod: Kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 3. 3. Privacy setting: Public En kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Bengtsson; Andrej Kavrzic; [2015-08-13]
  Nyckelord :mediemoral; sociala medier; privatliv; offentligheten; facebook;

  Sammanfattning : Titel: Privacy setting: public: en kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medierFörfattare: Emma Bengtsson, Andrej KavrzicKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 4. 4. Mediemoral och nya medier - En studie om uppförandekoder kring smartphones

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amela Moric; [2012-09-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur olika uppförandekoder ser ut kring användningen av smartphones samt hur olika generationer tar till sig och resonerar kring dessa uppförandekoder. Smartphones är det definierade nya mediet som människor bär med sig och använder överallt. LÄS MER