Sökning: "Sharenting"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Sharenting.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Andersson Olsson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Sharenting; Barnrätt; Rätten till privat- och familjeliv; Integritet; Sociala medier; Barnkonventionen; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Sharenting, ett etiskt dilemma : En studie av familjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Sjöholm; Jenny Lidenalv; [2021]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; YouTube; mediekultur; parents och sharing;

  Sammanfattning :  A picture tells more than a thousand words. When our parents grew up they had a camera with a film roll that they elicited to put in a frame on our walls with a purpose to show to friends and families that visited our home. Kids of today are on social media in front of hundreds of spectators before they are even born. LÄS MER

 4. 4. Kommersialisering på barnens bekostnad : En studie om hur barn positioneras på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Håkansson; Emmy Åman; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Youtube; sociala medier; sharenting; positionering; kommersialisering; Influencers; barn; medialiserad barndom;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn positioneras av sina föräldrar i kommersiella samarbeten på Youtube och Instagram, samt om logiken för respektive medie har betydelse för hur barnen blir positionerade. Studien har inspirerats av tidigare forskning kring fenomenet sharenting, där vi ville göra en djupdykning i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Barn i Instagramflödet : En kvalitativ studie om föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Albinsson; Emma Andersson; Therese Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Marketing ethics; moral identity; child advertising; sharenting; social media; influencer marketing; social media influencer; influencer endorsment; celebrity endorsment; storytelling;

  Sammanfattning : Frankrike är det första landet i världen att ta ställning till barns exponering i marknadsföring. I april år 2021 tillträdde den världsunika lagen som ska skydda barn från att utnyttjas av andra parter i marknadsföringssammanhang. LÄS MER