Sökning: "Sharenting"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sharenting.

 1. 1. SHARENTING: ”MITT FLÖDE BESTÅR JU MESTADELS AV MITT BARN” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker bakomliggande anledningar till att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Ahlström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sharenting; Instagram; Facebook; uses and gratification; framställning; digital identitet; gemenskap; bekräftelse; tillhörighet; informationsdelning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka bakomliggande anledningar som gör att mammor väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram och Facebook.Teori: Studien utgår från Uses and gratifications samt teorier kring framställning online. LÄS MER

 2. 2. Sharing is caring - En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fannie Larsson; Sara Renman; [2020-01-31]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; digital natives; mammor; moral; mediemoral; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar att undersöka unga mammors syn på fenomenet sharenting. Vilka moraliska dilemman finns det och hur resonerar de kring dess bilddelning på sociala medier?Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar sharenting, moral, mediemoral, medieanvändning och självrepresentation.Metod: Kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 3. 3. “Tänk efter före” - föräldrars tankar om fenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Benjaminsson; Stina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :children; integrity; parents; sharenting; social media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine parents’ perspectives and thoughts regarding posting images of their children on social media, a phenomenon known as sharenting. This phenomenon presents the growing number of technological concerns for social work practice and research. LÄS MER

 4. 4. Porträttering och dess betydelse för jaget : En empirisk studie om hur barn upplever bilder som delas på Instagram, där de själva är motivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ida Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Instagram; social media; oversharenting; sharenting; identity; integrity; children; usability.; Instagram; sociala medier; oversharenting; sharenting; identitet; integritet; barn; användbarhet.;

  Sammanfattning : Barn idag har växt upp med sociala medier, där många är aktiva deltagare på föräldrarnas kanaler. Den här studien fokuserar på hur barn upplever att föräldrar delar och publicerar bilder av dem på sociala medier, främst Instagram. LÄS MER