Sökning: "extended self"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden extended self.

 1. 1. The Devil Wears (New) Prada

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Björkman; Elsa Spenninge; [2023]
  Nyckelord :identity projects; self-presentation; luxury fashion rental; Consumer Culture Theory; access-based consumption; luxury fashion; Impression Management; Social Distinction; the extended self; Business and Economics;

  Sammanfattning : In contemporary society, it is emphasised that ownership of clothing plays a crucial role in construction- and presentation of personal identities. With the rise of sustainable consumerism and the sharing economy, access-based consumption has emerged as a notable trend, offering individuals temporary access to non-exclusively owned clothing. LÄS MER

 2. 2. Att använda sina barn för att få bekräftelse är ganska naturligt egentligen : En intervjustudie om föräldrars förhållningssätt till dilemman som uppstår av sharenting

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Maja Fröjelin; Sebastian Johansson; [2023]
  Nyckelord :sharenting; social media; dilemma; barn; föräldrar; extended self; self presentation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie utförd med syftet att bidra till förståelse för föräldrars dilemman kring sharenting och deras sätt att hantera dem. Definitionen av ordet dilemma, i denna uppsats, är att föräldrarna står mellan två olika val där båda valen kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för barnet eller föräldrarna själva. LÄS MER

 3. 3. Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion : analys av ekonomiska faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Nils Carlsson; Viktor Närkeby; [2023]
  Nyckelord :Solceller; ekonomi; faktorer; fjäderfä;

  Sammanfattning : Med en ostabil och fluktuerande energimarknad som i sin tur generar en osäker elprismarknad med extrema prisökningar över hela landet gör att ett ökat intresse finns för att investera i solcellsanläggningar i Sverige, speciellt för företag med stort behov av el. Fjäderfäproducenter är en av de branscher som fått se stora elkostnadsökningar då de ofta har ett stort behov av el. LÄS MER

 4. 4. Traffic State Estimation on Swedish Highways : Model Comparison using Multisource Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiaqi Xu; [2023]
  Nyckelord :Traffic State Estimation; Macroscopic Traffic Model; Extended Kalman Filter; Particle Filter; Data Fusion; Trafiklägesuppskattning; Makroskopisk trafikmodell; Utökad Kalman-filter; Partikelfilter; Datafusion;

  Sammanfattning : Due to the escalating demand for traffic information and management, the significance of traffic state estimation, which involves the assessment of traffic conditions on road segments with limited measurement data, is increasing. Two primary estimation methods are model-driven and data-driven. LÄS MER

 5. 5. Technology Acceptance in the Age of Mobile Applications

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Svensson; Siri Nygren; Emily Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Digitalisation; Mobile Apps; Technology Acceptance Model TAM ; Retail App Adoption; IKEA.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the factors that affect the technology acceptance of retail apps and elaborates on the Technology Acceptance Model (TAM) through an in-depth, single case study on IKEA. The case study provides the research with the crucial aspect of the customer's perception of the app and extends the framework through the practical adoption of apps. LÄS MER