Sökning: "self presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden self presentation.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. Det nya landet : En etnologisk studie av nyanländas berättande om sina upplevelser av Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Serafia Olausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the narrative of newly arrived immigrants and how they express their experiences in Sweden with different expectations on them and their narrative. It focuses on individual stories told in interviews with five individuals who have come to Sweden from war-torn countries in the last three years. LÄS MER

 3. 3. Förmedlad Autonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jakob Signäs; [2018]
  Nyckelord :Keyword: Kierkegaard; salvation; incarnation; subjectivity; autonomy; freedom; insight; discipleship; Philosophical fragments; Practice in Christianity.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s degree essay is to investigate and analyse Søren Kierkegaard as a theologian. Out of the traditional conception of Kierkegaard’s philosophy about the autonomous, free, capable and free to develop oneself, I ask the question – in what purpose do God need to incarnate in order to save humanity? To this question I ask three additional subqueries: according to Kierkegaard in what purpose is God incarnated, what role does the incarnation play in salvation and what is the relationship between God, human and salvation. LÄS MER

 4. 4. Inconspicuously foreign: Everyday identity work within the Faroese diaspora in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Brandur Nolsøe; [2018]
  Nyckelord :Presentation of self; symbolic interactionism; situational ethnicity; impression management; ethnic identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the identity work of members of the Faroese diaspora in Copenhagen from a sociological perspective. Building on a symbolic interactionist view of social interaction, I explore the strategies of presentation of self in a diasporic environment, in which members adapt their role performances according to ongoing changes to rules of interaction. LÄS MER

 5. 5. J. K. Rowling’s tweets following and regarding the Parkland School Shooting – A Critical Discourse Analysis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Katharina Wachter; [2018]
  Nyckelord :J. K. Rowling; Celebrity Twitter Practice; Critical Discourse Analysis; Celebrity Advocacy; Parkland School Shooting;

  Sammanfattning : The Parkland School Shooting in February 2018 caused a flood of empathy, grief, and anger on Twitter. Having gained popularity and a reputation for her political commentary on US American events on the social media platform, the British author J. K. Rowling published a variety of intriguing tweets following and regarding the Shooting. LÄS MER