Sökning: "dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 1774 uppsatser innehållade ordet dilemma.

 1. 1. “The redhead dilemma” - en studie om rödhårigas stigmatisering i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Fransila; [2023-03-20]
  Nyckelord :Redhead; stereotypes; norms; Goffman; stigma;

  Sammanfattning : This essay takes its interest about redheaded people and wants to understand how it is to live in our society today as a redhead. With norms and stereotypes about redheads that goes back into history this essay tries to find out how they affect redheads and their feelings about their hair colour. LÄS MER

 2. 2. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 3. 3. On Predicating Is it done non-committally?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Erik Jansson; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Two proponents of the Act-Based view on propositions, Hanks and Soames, have taken two different stances on how we should view predication. Soames views it as a non-committal act and Hanks views it as a committal act. Hanks has argued that Soames’s view is incoherent. LÄS MER

 4. 4. “Det är en sån här fingertoppskänsla!” : en studie om blyga barns inflytande, ur förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Wifralius; Annica Liljegren; [2023]
  Nyckelord :shy children; influence; preschool teachers; Noddings; nonverbal communication; verbal communication; shyness; Blyga barn; inflytande; förskollärare; Noddings; icke-verbal kommunikation; verbal kommunikation; blyghet;

  Sammanfattning : This study is based on preschool teachers' descriptions of shy children's influence in preschool activities. The purpose of the study is to investigate what influence shy children have in preschool, from the preschool teacher's perspective. LÄS MER

 5. 5. In Sickness and in Health- A roll-call study of the Members of the European Parliament’s voting behavior during Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Graje; [2023]
  Nyckelord :roll-call voting; Covid-19; salience; two-principal dilemma; European Parliament; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The voting behavior of the Members of the European Parliament (MEP) has been widely studied. However, little is written about the effects of crises. This thesis tries to understand how the Covid-19 pandemic affected the MEPs voting behavior in relation to their European political group (EPG) and in addition their national party. LÄS MER