Sökning: "verksamhetsstyrning definition"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning definition.

 1. 1. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Pohl; [2018]
  Nyckelord :kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Sammanfattning : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. LÄS MER

 2. 2. Value Creation in Healthcare through Secondary Activities : A Case study investigating food processes

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Andrea Grimmeiss; KATHERINE WANG; [2018]
  Nyckelord :Value creation; Lean; Change management; Healthcare; Process improvement; Implementation; Case study research; Operations management; Lean healthcare; Värdeskapande; Lean; Förändringsarbete; Sjukvård; Processförbättring; Implementering; Fallstudieforskning; Verksamhetsstyrning; Lean sjukvård;

  Sammanfattning : The world is facing the challenge of an increasingly growing and aging population which leads to increasing requirements on the healthcare system. This has led to higher financial pressure on operational managers to do more with less resources. LÄS MER

 3. 3. Controllerns roll : En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom offentlig samt privat sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Aweza Diliwi; Mariette Andersson; [2017]
  Nyckelord :Controller; management control; public sector; private sector; Controller; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Definitionen av en controllers roll och arbetsuppgifter är mycket diffus till följd av dess relativitet samt ständigt genomgående utveckling. Än idag är det svårt att generalisera en controllers arbetsuppgifter då det rör sig om en flukturerande yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Strategisk ekonomistyrning för ökat värdeskapande : En enfallsstudie av tillverkningsföretaget Norden Machinery AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Strandhag; Fredrik Holmström; [2015]
  Nyckelord :Strategic Management Accounting; interorganizational management; Strategic Management Accounting; Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder; ekonomistyrning; strategi; strategisk positionering;

  Sammanfattning : PROBLEMDISKUSSION Strategisk ekonomistyrning kategoriseras av att vara mer externt orienterat än den traditionella ekonomistyrningen och uppmärksammades av Simmonds 1981. Däremot finns ingen generell definition av SMA, vilket beror på avsaknaden av en teoretisk koppling till strategi. LÄS MER

 5. 5. HR:s medverkan i ledningsgrupper : En studie som visar vad HR:s medverkan i ledningsgrupper kan ha för betydelse för en organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Erik Ivarsgård; Lina Åkesson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är svårt att få en organisation och dess individer att enas om vad som går att mäta, vadsom är viktigt att mäta och framförallt hur man ska mäta. Syftet med denna studie var attundersöka om det inom Trafikverket fanns några upplevda effekter av HR-funktionens stödoch medverkan i ledningsgrupperna samt således se om HR behöver finnas representerade iledningsgrupper inom Trafikverket. LÄS MER