Sökning: "projektering"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet projektering.

 1. 1. BIMs påverkan på informationsflödet : Kvalitativ undersökning om samverkan mellan projektering och produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Renwar Tahir; Tobias Mohlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to see if the implementation of BIM has affected the information flow and quality of information that is transferred between construction engineers and the production workforce. To find out more of the subject the study group did a field study where we interviewed several companies, and several different actors within the building sector. LÄS MER

 2. 2. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 3. 3. Hur legitimeras kostnadsavvikelser i kommunala investeringsprojekt? : En fallstudie om Skellefteå kommuns projekt "ABK"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Malmberg; Jonatan Lind; [2020]
  Nyckelord :Legitimering; Kommunala projekt; Kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Kostnadsavvikelser inom byggnadsprojekt är något som sker i bred omfattning inom offentliga organisationer. Det finns positiva och negativa konsekvenser av kostnadsavvikelser.  En kostnadsavvikelse sker när den aktuella budgeten passerar sitt kostnadstak vilket kan ställa till med problem. LÄS MER

 4. 4. Bullerhantering under byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Folkesson; Carl-Henrik Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Buller; Byggprojekt; Yrkesarbetare; Working environment; Noise; Construction site; Construction workers;

  Sammanfattning : Varje år rapporteras bullerrelaterade arbetsskador från byggsektorn till arbetsmiljöverket. Studien är utförd med syfte att utreda hur bullerrelaterade arbetsskador i byggbranschen kan minskas med hjälp av nya metoder, både innan och under pågående projekt. LÄS MER

 5. 5. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Sammanfattning : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. LÄS MER