Sökning: "projektering"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet projektering.

 1. 1. Resurseffektivisering med hjälp av nyckeltal : En studie om effektivisering med hjälp av nyckeltal för anbudsprocessen med erfarenhetsåterkoppling från tidigare färdigställda projekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Enkulla; Marcus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :key ratios; tender optimization; experience feedback; resource efficiency; construction planning; nyckeltal; anbudsoptimering; erfarenhetsåterkoppling; resurseffektivisering; projektering;

  Sammanfattning : Att bedöma hur mycket resurser man ska lägga på ett uppdrag är inte alltid lätt. Det finns åtskilliga metoder att på ett kvalificerat sätt ställa upp ett anbud och en prognos på vad uppdraget kommer att kosta, en av dessa metoder är erfarenhetsåterkoppling. LÄS MER

 2. 2. En konservativ bransch i utveckling - Är BIM lösningen?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Asklund Andersson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsinformationsmodellering; Implementering; Utveckling; 3D-modellering; BIM; “building; information; modeling; Engineering”; design; engineering”; Structural;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag tillämpar BIM vid projektering. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM. För att förse denna studie med kunskap har en fallstudie utförts hos en ingenjörsbyrå. LÄS MER

 3. 3. Projektering av lokalnät med fördjupning i selektivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Ebers; Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, itchanges the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal withthe project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network andpresent a selective coordination plan for all the branches in the new network. LÄS MER

 4. 4. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av förvaltningsskedet med hjälp av flerdimensionella BIM-modeller : En studie om BIM 360 Ops

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mona Issa; Rawand Nabaz Taha; [2019]
  Nyckelord :BIM; Property management; Autodesk; Revit; Construction process; Digitalization.; BIM; Fastighetsförvaltning; Autodesk; Revit; Byggprocessen; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. LÄS MER