Sökning: "projektering"

Visar resultat 1 - 5 av 721 uppsatser innehållade ordet projektering.

 1. 1. Vad är ett klimatsmart val av material för VA-ledningar?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jakob Thörnqvist; [2023]
  Nyckelord :VA; VA-ledningsnät; VA-projektering; Sweco; klimat; EPD; GWP;

  Sammanfattning : Samtidigt som klimatfrågan är på ALLAS läppar står byggsektorn för 20 procent av växthusgasutsläpp i Sverige. Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan som styr mot nettnollutsläpp år 2045. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av betongpelare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Palmqvist; [2023]
  Nyckelord :Återbruk; Betongkonstruktioner;

  Sammanfattning : Sverige har tillsammans med samtliga medlemsstater i FN ingått i vad som benämns Agenda 2030. Målet med Agenda 2030 är att leda världen mot en mer rättvis och hållbar framtid genom 17 globala delmål. Ett av dessa delmål beaktar klimatförändringar och de åtgärder som krävs för att minska dess utveckling. LÄS MER

 3. 3. Projektering av cirkulationsplats - Teaterrondellen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Moa Nilsson; Rasmus Sundkvist; [2023]
  Nyckelord :cirkulationsplats;

  Sammanfattning : Sammanfattning De flesta som passerat eller befunnit sig i Luleå kommun har troligtvis sett den vackra byggnaden som norrbottensteatern befinner sig i vid Norra hamn. Ett slag av förvirring drabbas de flesta dock av när man ska svänga av i den befintliga korsningen som ligger snett bakom teatern med en fyrvägskorsning. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemins effekt på fragmenteringen inom byggprojekt : En studie med fokus på ekonomiska konsekvenser

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Slobodan Aleksic; Kasra Papari Sabet; [2022]
  Nyckelord : Fragmentation ; Real Estate ; Pandemic ; Economical consequences ; Fragmentering ; Fastigheter ; Pandemi ; Ekonomiska konsekvenser ;

  Sammanfattning : På grund av utbrottet av Covid-19 pandemin har det skett drastiska förändringar i byggbranschen närdet kommer till sättet att arbeta på då regeringen gick ut med rekommendationer att arbeta på distans.Då byggbranschen redan kännetecknas av att vara fragmenterad och där avståndet mellan projekteringenoch produktionen redan är ifrågasatt, krävdes därför en undersökning för att kunna identifierakommunikationen och integrationen av dem olika aktörerna i byggprojekten före och efter pandeminoch identifiera ifall detta avstånd har bidragit till några ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER