Sökning: "verksamhetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet verksamhetsstyrning.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandro Larsson; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; ansvar; legitimitet; verksamhetsstyrning; kontroverseilla branscher;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Universitetsstyrning : upplevelser, värderingar & konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :William Andréasson; Ida Oxelman; [2019]
  Nyckelord :new public management; universitet; verksamhetsstyrning; forskning; undervisning; värderingar; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. LÄS MER

 4. 4. Chefers behov vid verksamhetsstyrning : En utredande kravanalys inför ett digitalt beslutsstöd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Jaeger Tronde; [2019]
  Nyckelord :digital arbetsmiljö; användarcentrerad metod; digitalt beslutsstöd; digital; kravanalys; kognitionsvetenskap; beslutsstöd; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en situation på arbetsplatser där fler och fler system förväntas tillämpas i arbetslivet. Linköpings kommun ingår just nu i en digital satsning för att påverka anställdas arbetssätt och arbetsbörda och den här studien är en utveckling av ett projekt som utförts tidigare inom kommunen. LÄS MER

 5. 5. Processtyrning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB:sprocesser

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jakob Iich; Mikael Soltaniha; [2019]
  Nyckelord :Process control; Industrial Engineering and Management; Business Control; KPI; Metrics; Salesforce; Processtyrning; Industriell Ekonomi och Organisation; Verksamhetsstyrning; KPI; Mätetal; Styrformer; Salesforce;

  Sammanfattning : Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning implementeras i stället för linjestyrning. LÄS MER