Sökning: "Anna Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Anna Pettersson.

 1. 1. ”Jag vill göra ett bra jobb och vara bra på det jag gör…” : En kvalitativ studie om hur socialarbetare uppfattar ledarskapets betydelse för sina arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Johansson; Carina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Working conditions; leadership; social worker; social service; Arbetsvillkor; ledarskap; socialarbetare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att belysa svenska socialarbetares reflektioner kring sin närmsta chefs ledarskap och dess betydelse för sina arbetsvillkor. Två socialarbetare, verksamma inom enhet för barn- och ungdomsvård, intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; Andrea Lindh; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; förändrings- och utvecklingsarbete; ledarskapsutveckling; kommunikation; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. LÄS MER

 3. 3. Den seglande hantverkaren : En etnologisk studie av hantverkskunskap ombord skepp i 1600-talets krigsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Eklöv Pettersson; [2019]
  Nyckelord :17th century; sail; craftsmanship; maintenance; war fleet; 1600-tal; segel; hantverk; underhåll; kunskap; krigsflotta;

  Sammanfattning : Sailing is an occupation requiring varying skills. Sailors working on sailing ships are dependent on the ship’s sails, they are the engine of these ships and are therefore valuable to the crew. The purpose of this thesis is to investigate what craftmanship where required and needed in maintaining the sails aboard. LÄS MER

 4. 4. Skrivutveckling i ett kommunikativt samhälle : Vilka skriftliga förmågor värderas i skolan och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Olsen; Elin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; kreativt förhållningssätt; skriftliga uttryck; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i Mellansverige, värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till elevernas fortsatta utveckling och till samhället. Två fokusgruppsintervjuer om fem, respektive fyra F-3-lärare har genomförts för datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Faroanalys och kritiska styrpunkter kan minska hälsofaror vid livsmedelshantering : - en studie av ett företag som tillagar mat till skolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jansson Hoggen; Anna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER