Sökning: "Anna Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Anna Pettersson.

 1. 1. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Riskklassning och reningsförsök av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) : MIFO fas 2 för Vetlanda brandövningsplats och en studie som jämför granulärt aktivt kol, jonbytarmassa, torv och nedmalet grillkol som filtermaterial för rening av PFAS i förorenat grundvatten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Anna Norberg; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; brandsläckningsskum; aktivt kol; jonbytarmassa; torv; biokol;

  Sammanfattning : Närvaron av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i miljön och i vårt dricksvatten blir alltmer uppmärksammad i Sverige och världen. Denna undersökning gick dels ut på att undersöka föroreningssituationen av bland annat PFAS på brandövningsplatsen i Vetlanda enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) fas 2 och utfördes av Njudung Energi på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun. LÄS MER

 3. 3. ”I Can’t Breathe” : En retorisk innehållsanalys av nyhetstidningars gestaltning av afroamerikanska mordoffer i amerikanska nyheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Pettersson; Josefin Gren; [2021]
  Nyckelord :journalistik; retorik; nyhetsmedia; george floyd; trayvon martin; black lives matter; blm; gestaltningsteori; amerikanska nyheter;

  Sammanfattning : The following thesis’s purpose is to target the frames of victims Trayvon Martin and George Floyd. Martin and Floyd were killed by white perpetrators and the events later received mass attention by The United States population and media. LÄS MER

 4. 4. Architecture in the Anthropocene

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Linnea Pettersson; Anton Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Anthropocene; Nature preservation; Built environment; Sustainable architecture; Donna Harraway; Bruna Latour; Gaia; Forccast; Harry Gugger; laba; Anna Tsing; Albena Yaneva; Cosmopolitical design; Norra Ljunghusen; Ljunghusen; Falsterbonäset; Falsterbohalvon; Falsterbo Island; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Imagine your daily surroundings. Imagine your route to work, the busride, the sidewalk, the buildings, the parks, the beaches, the countryside with the agricultural fields. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonals kunskap och attityder till kvinnlig könsstympning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Pettersson; Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :Attitude; female genital mutilation; FGM; healthcare professionals; knowledge; Attityd; kunskap; kvinnlig könsstympning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär helt eller delvist avlägsnade av de externa genitalierna. Detta är ett globalt hälsoproblem och omkring 200 miljoner flickor/kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Varje år riskerar ytterligare 3,9 miljoner flickor att utsättas för könsstympning. LÄS MER