Sökning: "price growth"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden price growth.

 1. 1. Does size matter? Analysis of stock price reaction to green bonds announcements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yasmine Ben Rouha; Khaled Khouja; [2021-07-13]
  Nyckelord :Green Bonds; Sustainability; Efficient Market Hypothesis; Signaling Theory; Abnormal Return; Cumulative Abnormal Return; Amount Issued;

  Sammanfattning : The recent large growth in the green bond market has been shown in previous studies to yield abnormal returns as the market value of the stock reacts to the announcement of green bond issuance. This study uses a sample of 90 observations, of which 61 are from the Swedish market and the remaining 29 from the American market. LÄS MER

 2. 2. Finansiella tillgångar och konsumtion- En analys av svensk data på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emilia Akbary; Isak Sauli; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Household consumption is a key determinant of the Swedish economy. Furthermore, the evidence of recent studies show the effects from the financialization, which has shifted the role of certain components of growth of the Swedish economy for the past 20 years. LÄS MER

 3. 3. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 4. 4. Penningmängdstillväxtens påverkan på aktiepriser : En kvantitativ studie om penningmängdstillväxtens påverkan på aktieprisindexet OMXS30

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Wagner; Erik Widell; [2021]
  Nyckelord :Money stock; money growth; stock prices; OMXS30; time series regression; quantity theory; Penningmängd; penningmängdstillväxt; aktiepriser; OMXS30; tidsserieregression; kvantitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den makroekonomiska kvantitetsteorin påverkar penningmängdstillväxten prisnivån i en ekonomi. Mer specifikt säger kvantitetsteorin att ett positivt samband finns mellan tillväxten av penningmängden och prisnivån. LÄS MER

 5. 5. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER