Sökning: "kallvind"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kallvind.

 1. 1. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 2. 2. Ventilationslösningar för fuktsäkra kallvindar - enkomparativ fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karl Hampus Olsson; Tarik Ramic; [2021]
  Nyckelord :fukt; kallvind; MGP; mögeltillväxt; ventilation;

  Sammanfattning : Kallvindar har varit drabbade av fuktskador på grund av olika faktorer. Reparationer avsådana skador blir väldigt dyra. Nya ventilationslösningar har introducerats som kanförhindra uppkomsten av fuktskador. Vissa lösningar har visat sig ge bättre resultat änandra. LÄS MER

 3. 3. ENERGIEFFEKTIVISERING AV ÄLDRE SMÅHUS : FASTIGHETEN LÅDBERGA 1:78 I KUNGSÖRS KOMMUN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Wennberg; Cindy Östman; Kevin Bergman; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; aktiv uppvärmning; passiv uppvärmning; transmission; total värmeförlust; diffusion; solenergitillförsel; tilläggsisolering;

  Sammanfattning : Through calculations as well as a literature study the purpose of this work was to apply modern energy efficiency measures on an old existing building and on the same time take economical aspects and thermal inside climate into account. The work also carries out a case study on the existing building Lådberga 1:78. LÄS MER

 4. 4. Fuktproblem på kallvindar : Riskbedömning av olika byggtekniska lösningar i Sydsverige

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pierre Nordgren; Filippa Persson; [2018]
  Nyckelord :fukt kallvind;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utomhusklimatets påverkan på kallvindskonstruktion : Fuktanalys av kallvind på ett lågenergihus

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Zetterström; [2018]
  Nyckelord :fukt; kallvindskonstruktion; fuktproblem; byggfysik; lågenergihus; kallvind; mikrobiell tillväxt; fuktmätare; uteluftsventilation;

  Sammanfattning : Att bostäder drabbas av fuktskador är ett vanligt problem i Sverige. Enligt en undersökning utförd av Boverket  har 36% av Sveriges bostäder problem med fukt. Fuktproblem leder ofta till mögel- och rötskador som har hälsofarliga konsekvenser för de boende i husen och det är även kostsamt att åtgärda de skador som fukt orsakar. LÄS MER