Sökning: "solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade ordet solceller.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsteknisk och ekonomisk utvärdering av solceller vid takbyte : Med avseende på korrugerat plåtsadeltak och låglutande platt tak

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Hadi Nakib; Mohamad Assaf; [2022]
  Nyckelord :Solcell; Tak; Livslängd; Solcellinfästning; Lönsamhet; Takbyte; Hållbarhet; Solcellsmonteringssystem; Solcellsanläggning; Återbetalningstid; Elpriser; Konstruktion.;

  Sammanfattning : Gräslöken is a tenant-owner association that owns real-estate and controls the electricity usage in certain areas in Årsta – Uppsala. Gränslöken strives for producing electricity by using solar cells, which helps improve their future environmental plans. LÄS MER

 3. 3. Hållbar långtidslagring av egenproducerade el integrerat i effektmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Abdul Mujeeb Qaderi; Najib Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Vätgas; elektrolys; solceller; CO2;

  Sammanfattning : Carbon dioxide emissions causes catastrophic consequences and is a major cause of global warming. In connection with this, there is an increased demand for energy, which in turn contributes to increased emissions of greenhouse gases and other pollutants. LÄS MER

 4. 4. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER

 5. 5. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER