Sökning: "solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade ordet solceller.

 1. 1. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 3. 3. Solceller i Borås : Nyttjande av solceller för Borås energi och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nils Gren; Tobias Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; Solceller Borås; Etablerar solceller; Solceller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att hitta lösningar för Borås Energi och miljö på hur man effektivt kan etablera solceller. Detta genom att jämföra med andra kommuner/företag och på så vis hitta en eller flera lösningsförslag. För placering av eventuell solcellsanläggning ska ett område i Borås föreslås. LÄS MER

 4. 4. Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Camilla Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Nanosäkerhet; epitaxi; arbetsplatsrisk; aerosol; hälsorisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. LÄS MER

 5. 5. The Potential of a Solar & Wind Hybrid System in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emma Juserius; Filippa Ström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As many other countries, Sri Lanka strives to become 100% renewable by 2050 through reducing their dependence on fossil fuels and implementing more renewable sources such as solar and wind power. A solution to the problem is therefore to install solar and wind hybrid systems. LÄS MER