Sökning: "Kompetensöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Kompetensöverföring.

 1. 1. Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hugo Enberger; Jonas Blohm Nygren; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; Kunskap; Kompetensöverföring; executive coaching; mentorskap; uppföljning; knowledge management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. LÄS MER

 2. 2. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 4. 4. Hidden Costs in Offshoring : Theoretical Analysis and Classification

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Pablo Villa Sánchez; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De extra kostnader som följer av offshoringprocesser är ett ämne vars relevans att studera ökar. På grund av att processen innehåller dolda utgifter, därav benämningen dolda kostnader (hidden costs), blir det svårt att predicera den verkliga kostnaden vilket kan ses som en av anledningarna till den ökande reshoringtrenden. LÄS MER

 5. 5. Kompetens på liv och död : Studie om kompetensöverföring i inskolningsprocessen inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Annelie Johansson; Kristoffer Forsgren; [2016]
  Nyckelord :Competence development; competence knowledge; competence transfer; human resource strategies; On the job training; workplace learning;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad kännetecknas av ständig rörlighet av arbetskraft och en generationsväxling som under de närmsta åren kommer att påverka efterfrågan på arbetskraft. Under sådana omständigheter är det viktigt att säkra att de kompetenser som organisationers medarbetare innehar stannar kvar även om enskilda medarbetare väljer att lämna organisationen. LÄS MER