Sökning: "Goffmans"

Visar resultat 1 - 5 av 1116 uppsatser innehållade ordet Goffmans.

 1. 1. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 2. 2. FÖRHANDSBEDÖMNING SOM PRAKTIK - Socialsekreterares upplevelser av att tillvarata barns röst och rättigheter vid misstänkt oro för att barn far illa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Larsson; [2024-01-25]
  Nyckelord :socialsekreterare; förhandsbedömning; barns röst; orosanmälan; anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att förstå hur socialsekreterare beskriver att de hanterar och genomför förhandsbedömningar av barn och unga vid inkommen anmälan om oro. Studiens frågeställningar har formulerats med anledning av en förändrad svensk barnrätt och frågeställningarna syftade till att ringa in de strategier socialsekreterare använder sig av och de utmaningar de möter när barnets röst och rättigheter ska tillvaratas vid förhandsbedömningar som praktik. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 4. 4. ”Man kan springa och gömma sig men ett alkisbarns barndom hinner alltid ikapp” En kvalitativ litteraturstudie kring barns upplevelse och konsekvenser av en uppväxt med en alkoholiserad mamma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Ramström; Paulia Larsson; [2024]
  Nyckelord :alcohol abuse; alcoholism childhood experience; alcoholic mothers; motivational key-factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The primary aim of this study has been to deepen the understanding of the experiences associated with growing up under the influence of an alcoholic mother, the consequences it can have on individuals as grownups, and identify potential factors that can affect the process of moving on in life. The study's empirical material consists of five biographies written by individuals who have experienced growing up with an alcoholic mother. LÄS MER

 5. 5. “Socialen ser oss som djur, såna som man sätter i bur” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av tvångsvård på SiS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Garsén; Sandra Ridell Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Adoelscents; control; compulsory care; experiences; Goffman; power; SiS; institution.;

  Sammanfattning : Adolescents in compulsory care represent a particularly vulnerable group. The content of compulsory care and the restrictions on freedom that young people are subjected to are topics that are rarely addressed in either societal debates or within the education of social workers. LÄS MER