Sökning: "payback period"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden payback period.

 1. 1. Tillvaratagande av spillvärme i fjärrkylereturen : Energieffektivisering av Ulls Hus

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Amanda Hasth; Amelia Modée; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Fjärrkyla; Spillvärme; Förvärmning;

  Sammanfattning : The Earth’s climate is getting warmer. Combustion of carbon dioxide is one of themain causes and results in increased levels of greenhouse gases that Earth’s vegetation is unable to carry, which ends up outside Earth’s natural cycle. LÄS MER

 2. 2. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Joakim Koski; [2019]
  Nyckelord :industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Sammanfattning : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. LÄS MER

 3. 3. Förnybar gas för värmningsugnar i stålindustrin : Tekno-ekonomisk utvärdering av gasproduktion för SSAB Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Förgasning; SSAB; Biobränsle; SNG; Varmvalsning; Förnybar energi; Förnybar gas;

  Sammanfattning : Sverige strävar efter ett mer hållbart samhälle och har som mål att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Företag som agerar i Sverige måste därmed göra stora omställningar för att målet ska kunna nås. LÄS MER

 4. 4. A Preliminary Optimisation and Techno-economic Analysis of Solar Assisted Building Heating System Using Transpired Air Solar Collector and Heat Pump in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Puneet Kumar Saini; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; air heating; Optimisation; heat pump; transpired air collector;

  Sammanfattning : This thesis presents an optimisation approach and techno-economic evaluation tool for a system consisting of a transpired solar air collector and air source heat pump in a series arrangement. The thesis also investigates the application of the developed tool for feasibility study of a solar heat pump system for a group of three multi-family houses located in Ludvika, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Tezpur University Smart Campus: Performance Optimization during Grid Outages using Demand Side Management

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Felix Sippel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : he conditions of energy availability from different resources is depending on myriad factors like technological innovation, geographical prerequisites and market dynamics. In, microgrids, where often multiple energy resources are combined, managing only the generation side of the energy system is not always the most cost effective and sustainable approach. LÄS MER