Sökning: "payback period"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden payback period.

 1. 1. Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications : A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; concentrating solar thermal; CST; central receiver system; CR; HelioPod; high-temperature process heat; manganese; business case; Solenergi; koncentrerad termisk solvärme; CST; soltorn; HelioPod; högtempererad processvärme; mangan; affärsmodell;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the potential for introducing a concentrating solar thermal (CST) central receiver plant system based on flexible heliostats - HelioPods - to provide high-temperature process heat in industrial applications. A CST plant system was designed in MATLAB, optically simulated for three design days in the ray-tracing software Tonatiuh and further analyzed in MATLAB by interpolating the results for each hour of the year. LÄS MER

 2. 2. MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF A SUBMERGED RENEWABLE STORAGE SYSTEM INTEGRATED TO A FLOATING WIND FARM : A feasibility case study on the Swedish side of the Baltic sea, based on the geographical and wind conditions

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Prajwal Honnanayakanahalli Ramakrishna; [2019]
  Nyckelord :Renewable ocean storage; storage spheres; Baltic Sea; Pumped Hydro; Modeling; Simulation; Optimization; Offshore wind farm; Storage sphere Integration; feasibility study; Genetic Algorithm; Multiple objective function; Life cycle cost; Payback period; Profit;

  Sammanfattning : Mathematical modeling and simulations of a submerged renewable storage system integrated to a wind farm, chosen based on the geographical and wind conditions at the Baltic Sea, gives insight on the feasibility of the submerged renewable storage and an approximation of the payback period and profits that could be generated. Genetic Algorithms were used to obtain the optimal number of spheres for a certain depth, based on 2 objective functions I. LÄS MER

 3. 3. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER

 5. 5. Installing a photovoltaic system- electricity production and economics : A case study of a PV-system installationon a farm in Falun, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oskar Syrjä; Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The installed power of solar produced electricity has increasedexponentially during the last years and an increased interest has risenamong electricity consumers in Sweden regarding installing solar panelsystems. This is a result of a decrease of the initial cost,introduction of a tax credit for small-scale producers and a budgetincrease in a direct capital subsidy. LÄS MER