Sökning: "det ovissa"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden det ovissa.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad för personer med amyotrofisk lateralskleros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlotte Elfström; Ebba Westfeldt; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Palliativ omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar omkring 250 personer per år i Sverige. ALS har länge ansetts vara en mycket plågsam sjukdom för den drabbade. Den ovissa framtiden kan skapa en känsla av meningslöshet, ångest och oro. LÄS MER

 3. 3. Hur organiseras det oförutsägbara? : En kvalitativ studie om att hantera det plötsliga i jourverksamheter

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Martin Övelius; [2018]
  Nyckelord :Unpredictability; organisation; emergency; security; insurance; assistance; guarding; Oförutsägbarhet; organisation; larmcentral; säkerhet; försäkring; assistansbolag; vaktbolag;

  Sammanfattning : Ett samhälle kan sägas bestå av dels ovissa, oförutsägbara och oberäkneliga respektive planerade, beräknade och förutsägbara händelser. I denna studie undersöks hur detta som vi inte vet något om, såsom plötsliga och oförväntade händelser, organiseras socialt. LÄS MER

 4. 4. Vart tar jag fotfäste i arbetslivet? : En studie om unga vuxnas erfarenheter av arbetsmarknaden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how young adults experience their situation in the labor market and its consequences for everyday life. This is a qualitative study where the interviewees have described their experiences in the labor market, which resulted in a predominantly negative tone. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en livsupphållande behandling : En litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Andersson; Alexander Fogelström-Andersson; [2017]
  Nyckelord :Hemodialys; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år påbörjar cirka 1000 personer hemodialys i Sverige och cirka 3000 personer erhåller behandlingen på en permanent basis. När njurfunktion är kraftigt nedsatt, uppträder symtom som diagnostiseras som njursvikt. LÄS MER