Sökning: "patient safety"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 uppsatser innehållade orden patient safety.

 1. 1. Sjuksköterskornas perspektiv på hög arbetsbelastning, patientsäkerhet och arbetsbelastning : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fidan Yalcinkaya; Dilan Yalcinkaya; [2022]
  Nyckelord :Hög arbetsbelastning; patientsäkerhet; arbetsrelaterad stress och sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress upplevs påfrestande bland sjuksköterskor på grund av de arbetsuppgifter som ökar i högre grad och resurser som inte är tillräckliga för att nå kraven i arbetet. Detta kan resultera i att misstag uppstår i arbetet och leda till en ökad negativ påverkan på patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 3. 3. Larmhantering – intensivvårdssjuksköterskors strategier

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Guerin-Forsberg; Anna Martin-Borgesand; [2021-06-24]
  Nyckelord :Larmhantering; ljud; strategier; patientsäkerhet; intensivvårdssjuksköterskor; larmtrötthet; intensivvård; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: The intensive care unit (ICU) is a specialised, highly technical part of healthcare. Sounding alarms are necessary to ensure patient safety within the intensive care. Due to sounding alarms, the soundscape in the intensive care treatment room is both complex and problematic. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Hansson; Vartineh Ibrahim; [2021-05-24]
  Nyckelord :MIG-team; Sjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Ledarskap; Erfarenheter; Uppfattningar; Attityder;

  Sammanfattning : Background: In today's society, the population lives longer which require higher demands on healthcare through an increased age of the arriving patients. Seriously ill patients in conditions that require more close monitoring are one of the most resource-intensive care facilities and take place in intensive care units. LÄS MER