Sökning: "Klusterteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Klusterteori.

 1. 1. Det sociala kapitalets samband med klusterföretags absorptionsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Andersson; Hama Jokel; Daniel Rajala; [2017]
  Nyckelord :Kluster; absorptionsförmåga; organisatoriskt lärande; socialt kapital; innovationskraft; Cluster; absorption capacity; organizational learning; social capital; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The impact of social capital on the absorption capacity of cluster companies Seminar date: 2017-06-02 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr Authors: Adam Andersson, Daniel Rajala, Hama Jokel Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Cluster, absorption capacity, organizational learning, social capital and innovation Purpose: The purpose of the study is to investigate possible differences and similarities for the clusters Medicon Valley and Stockholm-Uppsala. The focus of the study lies in similarities and differences in the demonstrated strength of social capital and absorption, as well as in the connection between social capital and absorption capacity. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsbolags investeringsstrategier: En studie på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Carl Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Behavioral finance; Cluster theory; Commercial real estate; Strategi; Finansiell beteendevetenskap; Klusterteori; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om bolag på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad efterföljer sina avsedda strategier. Wihlborgs, Vasakronan och Klövern har valts ut för studien då de tillsammans innehar betydande marknadsandelar över Öresunds kommersiella fastighetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Flexibla hyresavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erika Persson; [2017]
  Nyckelord :Kommersiella hyresavtal; klusterteori; marknad och hierarki; flexiblare hyresavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. LÄS MER

 4. 4. Klusterkraft : Filmbranschen i Norrköping och Linköping, en samarbetsindustri?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM; Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Adam Clifford; Maria Jansson; [2016]
  Nyckelord :Film; kluster; produktionsbolag; samarbete; kreativa kluster;

  Sammanfattning : Är Norrköping Sveriges nya Hollywood? Ja, åtminstone finns det definitivt en början till ett kreativt kluster kring film, och förutsättningarna finns också för att det ska växa sig ännu starkare. Ett kluster är ett antal företag inom samma fält som befinner sig inom samma geografiska område och samarbetar med varandra för allas vinst. LÄS MER

 5. 5. Improved stakeholder management with the usage of cluster theory

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bastiaan Voorn; [2016]
  Nyckelord :Tenants; stakeholder management; cluster theory; Stockholm; Hyresgäster; intressenthantering; klusterteori; Stockholm;

  Sammanfattning : Stakeholders play an important role for firm’s performance and survival. Being able to balance multiple stakeholder’s needs an interest simultaneously and at the same time achieve best value for provided services/products is often referred to "acting as an informed client". LÄS MER