Sökning: "organisatoriskt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden organisatoriskt lärande.

 1. 1. Att lära i fred för att vinna i krig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :August Axelsson Viking; [2021]
  Nyckelord :organisatoriskt lärande; Max Visser; armé; styrande dokument;

  Sammanfattning : Organizational learning has the power to gift an organization with a competitive advantage. In our society the most competitive form of organization is probably the armed forces of every nation. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i språkklassrummet : organisatoriskt stöd på skolnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nina Alsenfelt Pamp; Tina Webb; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inlärningssvårigheter; moderna språk; organisatoriskt stöd; systemteori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alsenfelt Pamp, Nina & Webb, Tina (2021). Tillgänglighet i språkklassrummet - organisatoriskt stöd på skolnivå. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Barriärer för lärande inom värnpliktsutbildningen : en risk i den moderna krigföringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Wiklund Wallderin; [2021]
  Nyckelord :barriärer; Schilling; Kluge; organisatoriskt lärande; erfarenhetshantering; värnpliktsutbildning;

  Sammanfattning : Multiple studies have shown that organizational learning have a positive effect on military organizations. This is especially true in contemporary warfare, where cyber and information warfare increases to influence modern warfare means and methods. LÄS MER

 4. 4. Dyrköpta lärdomar : En kvalitativ studie om Sveriges anpassning till gränsöverskridande hot

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Herman Mostafa; [2021]
  Nyckelord :krishantering; gränsöverskridande kriser; våldsbejakande islamism; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Krisers utseende, omfång och konsekvenser tycks idag spegla människans globaliserade levnadssätt. Idag talar vi snarare om kriser som inte tar hänsyn till territoriella gränser utan drabbar multipla länder och ibland även kontinenter. LÄS MER

 5. 5. Lessons learned : taktikanpassning och kollektivt lärande genom utvärdering

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Söderström Noory; [2021]
  Nyckelord :lessons learned; tactical adjustment; taktikanpassning; uppdragsutvärdering; organisatoriskt lärande; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : The art of tactical adjustment or military adaption are key abilities for an army to be effective on the battlefield. The knowledge of how a unit adapts during different scenarios is good to know for other units, therefore should reports of how they adapted and what they learned be passed on through the organisation. LÄS MER