Sökning: "uppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 2597 uppsatser innehållade ordet uppföljning.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 2. 2. I riktning mot bästa praxis : En kvalitativ intervjustudie om ett lokalpolisområdes användning av evidensbaserade arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Danny Helenius; Oscar Flenninger Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Evidensbaserat polisarbete; EBP; polisarbete; evidensbaserad praktik; implementering; utvärdering; uppföljning; top-down; bottom-up.;

  Sammanfattning : Abstrakt Evidensbaserat polisarbete har förespråkats av forskare, politiker, samt inom Polismyndighetens styrdokument. Hur användningen faktiskt ser ut, samt hur de som är satta att använda evidensbaserat polisarbete upplever sina förutsättningar saknas det vidare undersökningar kring. LÄS MER

 3. 3. “A kick-start… but a long-term effort.” Patient care practices alongside intragastric balloon procedures : -a qualitative study on clinical dietitians’ perspectives-

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anne-Sophie Copin; [2023]
  Nyckelord :intragastric balloon; intragastric balloon procedure; IGB; overweight; obesitas; obesity; obesity management; patient care; procedure; practice; qualitative study; dietitian; healthcare professionals; bariatric surgery; obesity surgery;

  Sammanfattning : Background: There are treatments available to manage overweight and obesity (O&O). Intragastric balloons (IGB) are one option; they fill the stomach, increasing the sensation of satiety, limiting the amount of food to be ingested, and thus leading to weight loss. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan psykiatrisk öppen- och heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrik Eliasson; Tina Kassai Knezevic; [2023]
  Nyckelord :psykiatri; samarbete; öppenvård; heldygnsvård; sjuksköterska; upplevelse; kommunikation; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbete mellan olika vårdenheter rymmer många olika svårigheter och utmaningar från geografisk distans till skilda arbetssätt, rutiner och journalsystem samt olika individer. Tidigare studier har visat att samarbetet fungerar bättre om personalen känner varandra. LÄS MER

 5. 5. "Det hade kanske kunnat bli bra": En kvalitativ analys av behandlingsmisslyckanden i KBT respektive PDT för paniksyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Livia Sofia Maria Eriksson; Linda Terstad; [2023]
  Nyckelord :Panic control treatment; Panic focused psychodynamic psychotherapy; patient experiences; method deficiencie; reflexive thematic analysis; patientupplevelser; metodbrister; reflexiv tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska upplevda metodbrister hos patienter som inte blivit hjälpta av Panic Control Treatment (PCT) respektive Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). Studiens urval var en del av projektet POSE, Psychotherapy outcome and self-selection effects for panic disorder, och bestod av 20 patienter med diagnosen panikångestsyndrom med eller utan agorafobi. LÄS MER