Sökning: "uppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 2746 uppsatser innehållade ordet uppföljning.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Johansson; Kristin Braw; Malin Andersson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; likvärdighet; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs på olika förskolor och hur det påverkar kvaliteten för en likvärdig förskola. Problemet som vi studerat är att det är stor tolkningsbarhet av styrdokumenten på förskolan vilket påverkar utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Hälso-och välfärdsteknik inom strokerehabiliteringen : En intervjustudie om erfarenheter hos legitimerad rehabiliteringspersonal i en mellansvensk region

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Fischer; [2024]
  Nyckelord :Health- and welfare technology; Hälso- och välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En uppföljning av strokevård i Sverige har visat brister vad gäller rehabiliteringsinsatserna. Dessa bör vara intensiva, upprepade och ges på alla vårdnivåer av många professioner. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 4. 4. "Att få med alla på tåget" : En kvalitativ studie kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Ekman; Ebba Hagberg; [2024]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; rektor; förskola; pedagogisk dokumentation; kvalitet; ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur rektorer i sin ledarroll organiserar och planlägger, samt följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i deras verksamma förskolor. Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod, där den empiriska insamlade datan består av genomförda intervjuer med rektorer. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande arbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Kjellén; [2024]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk ohälsa; elevhälsa; KASAM; närvarofrämjande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Kjellén, Lisa (2024). Hälsofrämjande arbete i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 HP. I detta examensarbete har en skolas hälsofrämjande arbete undersökts. LÄS MER