Sökning: "Business Process Modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Business Process Modelling.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. Function-Based Assessment for Business Modelling of Electric Road Systems

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :LUAY MOKHTAR; [2018]
  Nyckelord :Electric Road Systems; Function-Based Business Models; Relational Business Models; Electric Road Systems; Function-Based Business Models; Relational Business Models;

  Sammanfattning : The transformation of road transport towards sustainable vehicle powering technologies provided an opportunity for the development of several electromobility solutions among which are Electric Road Systems (ERS). However, a large-scale implementation of ERS involves a challenge for potential participants to develop business models for ERS. LÄS MER

 3. 3. Building Information Modelling and Virtual Design and Construction : Differentiations and interaction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mumena Alekhtyar; [2018]
  Nyckelord :BIM; VDC; Design; Construction management.;

  Sammanfattning : Within the last decade BIM technology products have been providing the construction industry with various tools that can be used in all construction phases and aspects with a wide set of potentials that range from visualization to simulation, scheduling and cost estimation (Kam , et al., 2016). LÄS MER

 4. 4. Effektivare livscykelanalyser med CoClass baserat på parametrisk modellering- Koppling mellan programvarorna Tekla Structure och GaBi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lennström Kristofer; Muangpetch Voraprat; [2018]
  Nyckelord :CoClass; Digital Models; Parameterization; LCA; EPD; CoClass; digitala modeller; parametrisering; LCA; EPD; Digital Models; Parameterization;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges riksdag har lagstiftat ett långgående miljömål om att Sverige som nation ska vara klimatneutralt till år 2045. I Sverige står bygg- och fastighetsbranschen för ca 18 % av det totala nationella utsläppet av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Optimering av simuleringsmjukvara : för valsning av långa produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Jonatan Westberg; [2018]
  Nyckelord :Varmvalsning; valsning av långa produkter; optimering;

  Sammanfattning : The industry of long products in hot rolling mills are slowly transforming into a datadriven business. Large amounts of data are being collected at mills around the worldin hopes of improving production quality and saving costs. This report examines thisdata in order to improve process simulations of rolling mill products. LÄS MER