Sökning: "Revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1650 uppsatser innehållade ordet Revision.

 1. 1. Identifying Metrics For Measuring Maintainability Of Models Defined in SystemWeaver

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Abdullah Awad; Sinan Saleh; [2021-03-03]
  Nyckelord :Computer science; Software engineering; Case study; Models; Maintainability; Patterns; Metrics;

  Sammanfattning : Software maintenance forms a crucial activity of any viable software system. Sometimes it becomes the most expensive and time-consuming phase in the life cycle ofthe software product. Software maintainability on the other hand, measures howeasy it is for a software product to be modified. LÄS MER

 2. 2. Big data inom revision och redovisning En studie om big data i relation till revision och redovisning i svensk populärpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Cagius; Sara Rutgersson; [2021-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Legitimitet och frivillig revision : En kvalitativ studie om tankemönster bakom argumenten för valet gällande frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Björklund; Linda Lövgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Learner Engagement in Creative Writing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Fabian Melkersson; [2021]
  Nyckelord :creative writing; learner engagement; English as a Second language; English as a Foreign Language; writing instruction;

  Sammanfattning : Creative writing is a well-established approach to teaching English in the L2 classroom, with the Swedish curriculum including it among its core contents section. There is however a lack of research done on the field, especially when it pertains to learner engagement. LÄS MER