Sökning: "Dessner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Dessner.

 1. 1. Kommunikation mellan barn och sjuksköterskor : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Filippa Dessner; Simon Prieto; [2015]
  Nyckelord :Barn; Tonåringar; Kommunikation; Sjuksköterska; Sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundNär en människa söker vård hamnar vederbörande i ett beroendeläge och på så sätt även i ett underläge gentemot sjuksköterskan. Ett barn som söker vård hamnar i ett dubbelt underläge till sjuksköterskan då denne både är en vuxen människa och har en profession som barnet är i beroendeställning till. LÄS MER

 2. 2. Allas rätt till lika bemötande i vården : en allmän litteraturöversikt om homosexuella personers upplevelser i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Karin Dessner; Malin Svensson; [2014]
  Nyckelord :homosexuell; patient; sjuksköterska; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rättigheterna för homosexuella personer har på senare år förbättrats, men inom vården förekommer fortfarande heteronormativa antaganden.Syfte: Belysa homosexuella personers upplevelser av mötet med vården.Metod: Allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär analyserades. LÄS MER

 3. 3. I nöd eller lust - att vara närstående till en person med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva-Lisa Dessner; Susanne Leijon; [2007]
  Nyckelord :Copingstrategier; Demens; Makar; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige finns ungefär 150 000 personer med demenssjukdom. Av dessa vårdas ca 70 procent av närstående. Att bli närståendevårdare medför en förändrad livssituation och risk för att bli utsatt för emotionell överbelastning. LÄS MER