Sökning: "jämförelse tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden jämförelse tidningar.

 1. 1. Zlatanstatyns 107 dagar : Svenska tidningars rapportering kring Zlatanstatyn - en kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Albin Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Zlatan Ibrahimovic; Zlatanstatyn; Supporter; Gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur rapporteringen kring Zlatanstatyn såg ut, och metoden som används är kvantitativ innehållsanalys. I studien granskas samtliga artiklar publicerade i sex svenska tidningar; Sydsvenskan, Kvällsposten, Skånska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 2. 2. ”Ett hendigt språkredskap?” : En studie om bruket av hen inom svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. LÄS MER

 3. 3. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

  Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara, undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog över kyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1 Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vid Riksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av krisen i Venezuela : En komparativ studie av svenska och colombianska tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Habiba Zamayeri; Viviana Sáenz Badillo; [2019]
  Nyckelord :Guaidó; kvalitativ textanalys; kvantitativ innehållsanalys; Maduro; Venezuela;

  Sammanfattning : Det har rapporterats väldigt flitigt i medierna om den pågående krisen i Venezuela. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ser det ut med rapporteringen under en månads tid (februari 2019). LÄS MER

 5. 5. Skogsbränderna 2018 : En jämförelse av riks- och lokalpressens gestaltning av klimatsambandet i nyhetsbevakningen av skogsbränderna i Dalarna, Härjedalen och Hälsingland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Fors; Josefine Mörberg; [2018]
  Nyckelord :Skogsbränder; kritisk diskursanalys; tidningar; klimat; innehållsanalys; gestaltning; media; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The swedish forest burst into fire when the temperature reached up to 40 degrees in july 2018. That is a short version of what the swedish media filled their articles with. LÄS MER