Sökning: "Hanna Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Hanna Söderberg.

 1. 1. Motionärens relation till vardagsmotion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer Enge; Hanna Söderberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Attityder; Beteenden; Idrottsvetenskap; Motionärer; Vardagsmotion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Peter KorpExaminator: Beatrix AlgurénAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
  Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

  Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER

 3. 3. "En pedagogisk fuling" : svensklärares syn på bedömning av multimodala texter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martin Klinge; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :multimodala texter; bedömning; läroplansteori; multiliteracies; Cultural-Historical Activity Theory; gymnasieskolan; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar. För att undersöka lärarnas bedömningssvårigheter intervjuade vi sex svensklärare på gymnasienivå angående deras bedömningsstrategier. LÄS MER

 4. 4. ”Ett slag i ansiktet, här kom verkligheten” : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av livsfasen och det skolsociala stödet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fredrika Jevrell; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :School social support; Adolescens; Mental health; Lifecourse; Skolsocialt arbete; Ungdomar; Psykisk ohälsa; Livsfas;

  Sammanfattning : Statistiken visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Rapporter, teorier och tidigare forskning pekar på att övergången mellan barn och vuxen är skör och att skolan har en stor betydelse för individen. Denna studie syftar till att undersöka ungdomens upplevelser av nuvarande livsfas samt av det skolsociala stödet. LÄS MER

 5. 5. ”Ett hendigt språkredskap?” : En studie om bruket av hen inom svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. LÄS MER