Sökning: "Identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7696 uppsatser innehållade ordet Identitet.

 1. 1. EN ANNAN RETORIK? Nationalistiska partiers användning av nationalistisk miljö- och klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvin Sätterström; [2024-02-15]
  Nyckelord :Nationalism; suveränitet; identitet; klimatförändringar; självförsörjning; autonomi; internationalism;

  Sammanfattning : Climate change is a phenomenon that know no boundaries. While focus on environment and climate change has become highly prioritized, nationalism has spread across Europe. Nationalism is by many considered to refuse action to combat climate change although some argue that nationalism could combat global climate change. LÄS MER

 2. 2. DEN EUROPEISKA IDENTITETENS KOMPONENTER En kvantitativ analys på vad som definierar den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Lund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Nationell identitet; Territoriella identifikationsnivåer; Multipla identifikationsnivåer; Essentialism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The European identity plays an important role for the EU and especially within its will to further integrate its citizens, hence it is a way for individuals to not only identify with its nation, yet also with Europe. Previous research has already established that an individual can possess two territorial identities, such as a national and a European identity, above all it has established how the identities can equally interplay. LÄS MER

 3. 3. Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yasmine Sandin; [2024-02-14]
  Nyckelord :Kulturell identitet; Diaspora; Postkolonial Feminism; Systerskap; Irans kvinnorörelse; Kvinnors rättigheter;

  Sammanfattning : Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. LÄS MER

 4. 4. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 5. 5. EN FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER STROKE. En litteraturöversikt om patientens emotionella upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stella Duvander; Elin Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Emotioner; omvårdnad; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 25 000 personer av stroke i Sverige. Insjuknandet i stroke kan medföra både fysiska och emotionella komplikationer som kan orsaka lidande hos personen. LÄS MER