Sökning: "kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet kejsarsnitt.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma May Genfeldt; [2021]
  Nyckelord :dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Sammanfattning : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa upp till sju år efter förlossning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Almestål; Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :Adjustments to motherhood; after childbirth; communication; physical changes; sexual health; Anpassning till moderskap; efter förlossning; fysiska förändringar; kommunikation; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer påverkar sexuell hälsa bl a biologiska och fysiologiska faktorer samt genus. Genus i sin tur påverkas av samhällets värderingar som i sin tur styrs av dess historia, politik, kulturella värderingar, ekonomiska förutsättningar mm. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Sammanfattning : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. LÄS MER

 5. 5. Operationsteamets erfarenheter av kommunikation vid ett akut kejsarsnitt : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Almsand; Martina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Collaboration in teams; communication; emergency ceasarean section; safe care; specialist nurse; Akut kejsarsnitt; kommunikation; samverkan i team; specialistsjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ordet kejsarsnitt kommer från latin och innebär att barnets tas ut genom livmoderväggen med ett snitt långt ner på buken. Det föds närmare 200 000 barn om året i Sverige och av dessa är 17,3 procent förlösta genom kejsarsnitt. LÄS MER