Sökning: "kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet kejsarsnitt.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Borg; [2019]
  Nyckelord :Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

  Sammanfattning : Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. LÄS MER

 3. 3. Interprofessionellt samarbete på operationssalen i samband med kejsarsnitt : Samarbetet mellan barnmorska och operationssjuksköterska - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Palm; Amanda Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Intervjustudie; upplevelse; kejsarsnitt; operationssjuksköterska; barnmorska; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett vanligt ingrepp i den svenska vården där bland annat operationssjuksköterskan och barnmorskan är en del av det interprofessionella teamet runt patienten. Dessa två professioner behöver samarbeta för att säkerställa kvalitet och säkerhet på vården vid detta ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Pappors upplevelse av oplanerat kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Kamm; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :ceasarian section; fathers; childbirth; experience; kejsarsnitt; oplanerat kejsarsnitt; pappor; förlossning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 var det 7,9 % av förlossningarna i Sverige som avslutades med ett oplanerat kejsarsnitt. Inte bara kvinnan påverkas av ett akut kejsarsnitt, utan även pappan som blir försatt i en överväldigande situation som gör att han kan känna oro både för sin partner och sitt ofödda barn. LÄS MER

 5. 5. ”...DU SKA BLI SNITTAD SNART,OKEJ? SEN GICK DE…” : Intervjustudie om kvinnors erfarenheter av barnmorskors informationsgivning inför akut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Aronson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER