Sökning: "kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet kejsarsnitt.

 1. 1. Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla : Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Salomonsson; Anna Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; midwives; respond; qualitative method; Barnmorskor; bemötande; erfarenhet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av, framgångsfaktorer för och risker med lyckade och misslyckade yttre vändningsförsök i Sverige : En registerbaserad kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Hjalmarsson; Maryam Fathulahzadeh; [2020]
  Nyckelord :Kohortstudie; sätesbjudning; vändningsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tre till fyra procent av alla foster ligger i sätesläge i slutet av graviditeten. För att undvika kejsarsnitt kan kvinnan genomgå ett yttre vändningsförsök. I Sverige utförs yttre vändningsförsöket av läkare. Med yttre vändningsförsök kan risken för planerat kejsarsnitt minskas. LÄS MER

 3. 3. Könsstympade kvinnors upplevelse i mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fardowso Mohamed; Warda Fidow; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsstympning innebär att kvinnliga könsorganet skärs bort en del eller det hela yttre könsorganet. Könsstympning är tecken för djup rotat ojämställdhet och diskriminering av flickor och kvinnor. Det är inte bara kvinnor som könsstympas utan det finns också manlig omskärelse. LÄS MER

 4. 4. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Stolzenberg; [2020]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; marsvin; toxikos; dräktighetstoxikos; dräktighet;

  Sammanfattning : Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning. LÄS MER

 5. 5. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER