Sökning: "waste water"

Visar resultat 1 - 5 av 922 uppsatser innehållade orden waste water.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 2. 2. Dagligvaruhandelns hållbarhetsarbete i leverantörskedjan : En kvalitativ studie om ansvarstagande i leverantörskedjan för dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Fyhr; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens resurser är begränsade, däribland infaller alla de konsumtionsvaror som människan behöver för att överleva. En av de absolut mest fundamentala är mat. Matförsörjningen sker till stor del via dagligvaruhandeln. LÄS MER

 3. 3. Tillsatser och värmeåtervinning : I befintlig biogasanläggning som tillämpar våtrötning av matavfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rudolfina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Heat recovery; heat exchanger; additives; biogas; wet digestion; digestate; Värmeåtervinning; värmeväxlare; tillsatser; biogas; våtrötning; rötrest;

  Sammanfattning : HEMAB’s biogasanläggning har bytt rötningsprocess till våtrötning. En utmaning med våtrötning är stora mängder rötrest, som kan begränsas genom minskad vattentillsatts i processen. En minskad vattentillsats kan göra processen instabil och ge lågt gasutbyte. Tillsatser kan behövas för att göra processen stabil. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning : Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Ekblad; [2022]
  Nyckelord :source separating sewage system; urine diversion; anaerobic digestion; wastewater treatment plant; källsorterande avloppssystem; urinsortering; rötning; reningsverk;

  Sammanfattning : Utanför Uppsalas stadskärna planeras det att bygga en ny stadsdel till år 2050, kallad Sydöstra staden. Uppsala kommun vill vara i framkant gällande hållbar stadsplanering och är därför intresserade av att utreda möjligheter till att tillvarata resurser i avloppsvattnet, som ett alternativ till konventionell rening. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Sustainability Terminologies of Swedish Manufacturing Companies on Consumer Perception : A Mono-Method Quantitative Study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sarafat Hossain; Liana Hakobyan; [2022]
  Nyckelord :sustainability terminologies; branding; brand messaging; manufacturing; sustainable manufacturing; customer perception; Sweden;

  Sammanfattning : Sustainability has fast evolved in business practices, and yet its meaning is often elusive and ambiguous. The component of sustainability is playing an important role in the company’s brand positioning. The popularity and the importance of sustainability in business operations and business representation are still rapidly growing. LÄS MER